България

Това бе темата на международната конференция, проведена на 14 март в зала „Изток“ на Народното събрание, по повод Международния ден на Франкофонията.

 От 15 до 17 януари 2016 г. в София се проведе семинар на тема "Образование и овластяване” - част от проекта "Европа на диаспорите",

Форумът се състоя на 7 януари 2016 г. в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Той бе организиран от Юридическия факултет на университета и Европейската асоциация на студентите по право /ЕЛСА/.

На 23 ноември в Съюза на българските журналисти се проведе историко-литературна сесия в памет на Георги Шейтанов /1896 – 1925/.

На 19 ноември в Дома ва Европа се проведе кръгла маса на тема „Рискове пред свободата на изразяване“.