На 24 и 25 ноември в зала „Антарктида“ на Министерството на външните работи се състоя Международна конференция на тема:

„Нематериалното културно наследство на Балканите - правителственият и неправителственият сектор, обединени в опазването на „живите корени“ на Европа“. Тя бе организирана от Клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи София, в сътрудничество с Дипломатическия институт към министъра на външните работи и Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, и премина под патронажа на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО и на Европейската федерация на клубовете, центровете и асоциациите ЮНЕСКО (EFUCA). С конференцията се отбелязват 70-годишнината от създаването на ЮНЕСКО и 60-годишнината от присъединяването на България към него.

На официалното откриване на форума приветствия направиха редица представители на български и международни институции. Присъстващите бяха поздравени и с изпълнения на фолклорния състав „Бистришки баби“.

Целите на международната конференция бяха да бъдат събрани актуални данни за формите на нематериалното културно наследство в България и на Балканите в контекста на световното нематериално наследство; да бъде обменен опит и добри практики в опазването на нематериалното културно наследство и комуникацията с държавни и местни органи, институции и неправителствени организации на Балканите и в Европа и др.

Снимката е предоставена от Дипломатическия институт към министъра на външните работи.