Тази уникална група за автентичен фолклор от с. Бистрица, Софийско, представя България в Списъка на световните шедьоври на устното и нематериално културно наследство на Юнеско от 2005 г.

Песните, танците и обичаите на жените от Шоплъка омайват всички и нямат аналог. Пеенето им е уникално, специалистите го определят като полифония на три партии, идваща от предхристиянската епоха. Репертоарът им е от над 300 песни, отразяващи почти целия празничен спектър на българите. Облечени в изключително красивите си народни носии, бистричанки играят хора в кръг, с твърде разнообразни стъпки. Характерно за тях е, че музикалният и танцовият ритъм невинаги са в синхрон. Групата прави и възстановки на обичаи и традиции: жътва, сватба, седянка, белене на платна, лазаруване, Бабинден, и др. Мъдростта и уменията на Бистришките баби са съкровище, пазено и предавано от поколение на поколение в продължение на векове. Предава се и днес - на техните внучки.

Снимка: Гулмира Бакирова