Изложбата, която ни го представя, може да се види от 23 септември до 15 октомври в Регионален етнографски музей – Пловдив.

Експонатите в нея ни показват жената от Тракия и нейния сложен свят, изграден от вярвания и представи, ежедневен бит и духовна култура. Посетителите могат да проследят всички важни моменти от живота на тракийката – раждане, лазаруване, годеж, сватба, майчинство, както и свързаните с тях специфични обреди и обичаи. Все пак жената е тази, която следва и предава традицията.

В изложбата могат да се видят също облекла и накити от Тракия с характерната за региона символика. Всички експонати имат една цел - да разкрият на публиката „Чудният свят на тракийката“, нейните блянове и копнежи от люлката до дълбоки старини.

Информацията и снимките са предоставени от Регионален етнографски музей – Пловдив.