Петра Талева - дългогодишен журналист в Българското национално радио, създател и водещ на специализираното предаване за туризъм „А сега накъде?“,

бе наградена през август с грамота и плакет в конкурса за зелена журналистика „Див кестен“ 2021. Инициатор за провеждането му е „Зелени Балкани“ - организация с безспорен авторитет в опазването на редки видове и местообитания, съвместно с партньорите й от проект „Натура 2000 в България - Нови хоризонти“ и от проект „Светло бъдеще за черния лешояд“. Неслучайно за лого и име на конкурса е избран дивият кестен: той е балкански ендемит и защитен вид, вписан в Червената книга на България, и емблема на огромния ни дълг да опазим застрашените видове в родната флора и фауна.

Едни от тях са лешоядите. Петра Талева от години следи нелекия процес за възстановяване на популацията им у нас и по света. От световната численост на белоглавите лешояди, например, в Европа се срещат едва 10%. Макар белоглавият, черният и египетският лешояд да изпълняват полезната и важна роля на санитари в природата, те стават жертва на редица предразсъдъци и лошо отношение. Изчезването на птиците за близо 70 години от орнитоложката карта на България води и до драстично нарушаване на екосистемите.

След упоритата и всеотдайна работа на „Зелени Балкани“, на  доброволци и съмишленици, сред които е и Петра, у нас не само се възстановява популацията на вида, но и се връща доверието на специализираните европейски организации към страната ни. Ако в международните отношения има различни форми на общуване и изграждане на мостове за партньорство, този тип „летяща дипломация“ успешно допринася за попълване на „белите петна“ върху европейската карта на редките и защитени видове, правейки света, в който живеем, по-хармоничен и по-добър.

Снимка: личен архив на Петра Талева