На 27 октомври 2016 г. в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН министър-председателят на България г-н Бойко Борисов официално обяви решението на Министерския съвет да предостави целеви средства в размер на 3 млн. лв.

на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН за изграждане на Национален циклотронен център. На събитието присъства посланикът на Съединени американски щати у нас Н. Пр. г-н Ерик Рубин. Циклотронът е закупен със средства, дарени от Департамента по енергетика на САЩ - близо 3 000 000 долара, от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД - 2 000 000 долара и 1 000 000 лева от МОН. За да заработи ускорителят, бяха необходими средства за изграждането на специализирана сграда, отговаряща на изискванията за безопасност.

Циклотронът в ИЯИЯЕ-БАН е ускорителят с най-добри параметри на Балканите към момента. Той ще даде възможност да се произведат необходимите количества Флуор18, за да се задоволят нуждите на всички ПЕТ-скенери в България и да се намалят опашките от чакащи за изследване. Голямото предимство на ускорителя е, че позволява производството и на други изотопи, освен Флуор18 – както PET, така и SPECT-изотопи.

Информацията и снимките са предоставени от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН.

Горе: г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България; Н. Пр. Ерик Рубин, посланик на САЩ в Република България; г-н Димитър Тонев, директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.