На 13 декември, във връзка с провеждащия се Международен панаир на книгата в София, в посолството на Република Сърбия бе представена книгата на известния сръбски историк Сима Чиркович „Сърбите сред европейските народи“.

Преведена на български език от Стефан Стоянов, тя бе издадена през 2017 година от издателство „Агата-а“.

Както казват самите издатели, книгата запълва една огромна празнина в познанието ни за съседите. „Със своята забележителна ерудиция Сима Чиркович стига до цялостно хронологично представяне на по-важните аспекти от историческото развитие на сръбския народ от заселването му на балканските територии на Римската империя през VII век чак до най-ново време, историографски опит да се осветли съществуването на сърбите, като се вземат предвид факторите от изключително значение за възникването, развитието и запазването им като обществена група. Брилянтен синтез на границата на „класическата“ историография и философията на историята. Книгата предлага и богат научен инструментариум – множество черно-бели илюстрации, исторически карти, подробна библиография и именен показалец.“

Вечерта в посолството книгата бе вълнуващо и ерудирано представена от българския историк акад. Васил Гюзелев, и от д-р Сърджан Пириватрич от Византоложкия институт на Сръбската академия на науките, който е и автор на предговора към българското издание.

Снимка: „Дипломатически спектър“

На нея отляво надясно: Деян Костич, първи секретар в посолството, акад. Васил Гюзелев и д-р Сърджан Пириватрич