На 18 август посолството на Алжирската Демократична и Народна Република в София, Дружеството за приятелство България – Алжир и Асоциацията на алжирците в България организираха вечер,

посветена на Деня на ветераните - 20 август 1955 г. и Сумамската конфенция - 20 август 1956 г. Възпоминателната церемония се състоя в Централния военен клуб в столицата. На нея слово произнесе Н. Пр. г-жа Латифа Беназза, извънреден и пълномощен посланик на Алжирската Демократична и Народна Република в Република България. В него тя изтъкна значението на тези събития за алжирската история и ги определи като „ярки моменти в хода на националноосвободителното движение на Алжир и несъмнено повратни дати в борбата на нашия народ за възстановяване на неговия национален суверенитет, борба, водена с цената на огромни жертви - факт, който заслужава да бъде подчертан.” По-нататък тя разказа подробности за въстанието на алжирците от 20 август 1955 г. и Сумамската конфенция от 20 август 1956 г., поставила „началото на политическото структуриране на Фронта за национално освобождение и Армията за национално освобождение”. Накрая тя благодари на българите, помогнали на алжирския народ в борбата му за освобождение. Някои от тях присъстваха в залата и споделиха спомени за онова време. Възпоминателната церемония бе последвана от прожекция на алжирския игрален филм „Кладенецът” /2015 г./ на режисьора Лотфи Бушуши.