Под това име на 15 юни бе открита фотоизложбата на известната израелска художничка - Дорит Фелдман, в Галерия-книжарница „София прес“. Събитието бе организирано от посолството на Държавата Израел и Съюза на българските художници.

Официалното откриване на изложбата „Където текстът се превръща в образ /Геофилософия/“ направи  Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел у нас, а авторката, кураторът Шърли Мешулам и продуцентът на проекта Йосиф Бен-Басат лично присъстваха на събитието.

Артистката Дорит Фелдман представя поредица от 15 творби, създадени през последните няколко години, като четири от тях са заснети през 2017 г. Част от фотографиите са свързани с конкретни места в България и са създадени специално за тази изложба. Колекцията е обогатена и от видео инсталация, наречена „Думите на земята“. Творбите са свързани с понятието „геофилософия“, което съчетава в себе си територията като географско място и нейното осмисляне. То е въведено през 90-те години на миналия век от френските философи Жил Дельоз и Феликс Гатари.

Според кураторката Шърли Мешулам изложбата представя „рефлективно-концептуални основи“, съчетание на образи, текстове, исторически документи, древни карти и идеи, заимствани от дисциплини като теология, философия, археология, поезия, а също така и съвременни идеи, взети от модерни научни изследвания.

Фелдман се занимава с връзките между история и пейзаж, като създава философски, концептуални и метафорични гледни точки по един уникален и адекватен начин. В основата на творбите й стои и „ризоматичната“ философия. Теорията за ризомата се води от принципа, че реалността е като коренова система или мрежа, изградена от поредици взаимосвързани обекти, които се пресичат във възли или плата. Разнообразието от комбинации създава още по-сложна мрежа, в която се извършват метаморфози.

Като концептуален артист Фелдман казва: „В тази поредица от фотографии представям обърнатото огледално изображение като процес. Вдъхновена от философски текстове, чрез творчески диалог със съвременни поети и писатели, създавам фотографски творби, в които „повърхността“ и уловените образи са в хармония с морфологията на израелския пейзаж и на други древни места... Фотографските композиции създават визуален разказ, едновременно конкретен и метафоричен. Много от изобразените географски обекти представят подредени геометрични пространства, които наподобяват текст, написан на земята.“

Информацията и снимките са предоставени от посолството на Държавата Израел в Република България.

На реда: Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан, извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел у нас открива изложбата. Творби на художничката Дорит Фелдман.

Dorit Feldman Curator: Shirley Meshulam Producer: Yosi Ben-Bassat

 WHERE TEXT BECOMES VISUAL

(GEOPHILOSOPHY)