Интервюта

Той е роден на 9 май 1970 г. в град Мартин.След като завършва Словашкия технически университет и Института по международни отношения

През последните години се наблюдава раздвижване на връзките между България и Мароко.

Пламъкът на приятелството между нашите народи трябва да се поддържа и да се предава на новите поколения