Интервюта

Стратегията на моята мисия е „Културна дипломация за популяризиране на мира и хармонията“

Днешен Тунис, който върви по пътя на демокрацията, желае да заздрави и задълбочи сътрудничеството с България.

Българо-германските отношения преживяват нов разцвет. На всички нива те са изпълнени с доверие и са приятелски