Личности

Да бъда двигател в обмена на умения и талант, на нови идеи между творците от Италия и България - това е най-удовлетворяващото постижение за мен

„Чувате ли? Аз съм България. Една шепа земя в могъщата сянка на Балкана, между ленивия Дунав и майчината мекота на Родопа, закриляна от Пирин и Рила, люляна от ласкавото синьо море, което гърците в един опасен, бурен час нарекоха Черно.

Вече десет години ние сме мост между испанската и българската култура

Амбицията ми е да правим програми, с които да привличаме още повече млади хора

Интервю с г-жа Ирина Бокова, генерален директор на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО