Посланици

Вярвам, че едно от най-ценните наследства от първоначалните идеали на Революцията, а дори и преди това – от идеалите на мислителите от епохата на Просвещението, е критичният дух

Все по-тясното сътрудничество между Гърция и България и оползотворяването на възникващите възможности могат да бъдат само от полза на двете страни и двата народа

Изграждането на човешки мостове не е проста мисия, но ние успяхме да направим Албания по-известна на нашите български приятели, а също и България по-позната на албанците

извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в Република България, по повод отбелязването на 66-ата годишнина от "Трите славни дни" на нейната страна