Това бе отбелязано с тържество на 21 ноември, на което бе представена и фотографската изложба „Непознат, а толкова близък: Азербайджан“.

Събитието бе организирано от посолството на Азербайджанската република и Центъра за азербайджански език и култура към СУ „Св. Климент Охридски“, отрит от Славянския университет в Баку. Уважиха го: заместник-ректорът проф. Мария Стойчева, деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова, ръководителят на катедра „Тюркология и алтаистика“ проф. Ирина Саръиванова, директорът на Националния природонаучен музей при БАН проф. Николай Спасов, представители на български държавни и частни институции, ръководители и сътрудници на акредитираните в България дипломатически представителства, директори на културни центрове, членове на Дружеството за приятелство Азербайджан-България, журналисти и др.

Директорът на Центъра за азербайджански език и култура – г-жа София Шигаева-Митреска, благодарение на чиито знания, ентусиазъм и всеотдайност той развива успешно дейността си, откри тържеството.

В началото бе прочетено поздравително писмо от заместник-министъра на културата г-жа Амелия Гешева по повод на 5-годишнината. В него тя казва: „Дълбоко вярвам, че ползотворното сътрудничество и приятелския диалог между нашите държави ще продължи, а настоящата изложба е доказателство за благородната посланическа мисия на културата, предопределена да ни сближава и да ни обогатява духовно. Благодаря на автора за предоставената възможност българската културна общественост да се докосне до необятната азербайджанска култура и на Центъра за азербайджански език и култура, който усилено работи в посока за разширяване на културните връзки между двете държави.“

После г-жа София Шигаева-Митреска представи авторката на изложбата „Непознат, а толкова близък: Азербайджан“ - г-жа Аурелия Насирова: „Тя е българка, професионален фотограф и писател, която от 2013 г. живее в Азербайджан, където е омъжена и е влюбена в нашата страна. Тя често участва в различни конкурси и фотоизложби. През 2017 г. влиза в ТОП 20 на най-добрите фотографи на гр. Баку и Азербайджан в Международния конкурс 35 AWARDS 2017. Аурелия казва, че тя е „гражданин на света“, който обича живота, защото е страхотно, когато се събуждаш всяка сутрин и виждаш небе, слънце, приятели, хора и светът около теб. На въпроса „Откъде черпите вдъхновението си?“, тя отговаря: „Огледайте се - красотата е около нас: във всеки изгрев и залез на слънцето и в хората около нас“.

В словото си г-жа София Шигаева-Митреска отбеляза ролята и приносът на починалите наскоро - проф. дфн Ал. Федотов и проф. К. Грозев, за развитието на Центъра и неговите дейности.

Тя напомни и някои факти от историята: че Споразумението за създаване на Центъра за азербайджански език и култура в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е подписано на 24 май 2013 г. от ректора на Славянския университет в Баку проф. Камал Абдулаев и от ректора на Софийския университет проф. Иван Илчев, че официалното му откриване става на 25 септември 2013 г. „Това е първият, създаден от Славянския университет в Баку, Център за азербайджански език и култура извън Общността на независимите държави и това става само дни преди официалното отбелязване на 125-годишнината на Софийския университет, в сградата на Центъра за източни езици и култури, където Центърът се помещава и днес.

От 31 октомври 2013 г. във Факултета по класически и нови филологии се провеждат часове по избираема дисциплина „Азербайджански език“ за студенти-тюрколози, а от 26 февруари 2015 г. – избираема дисциплина „Мултикултурализъм в Азербайджан“.

В центъра се провеждат мероприятия, свързани с историята, културата и обичаите на Азербайджан, фотоизложби, тематични изложби на книги, представяне на филми, срещи с държавни дейци, дейци на културата и науката от страната.“

По-нататък г-жа София Шигаева-Митреска разказа за по-значимите проекти на Центъра, както и за постиженията на своите студенти. И завърши с думите: „Мисията ни е да съхраним нашите култури и да ги разпространим. Уверена съм, че този център ще има прекрасно бъдеще. Азербайджан и България имат много добро сътрудничество и вярвам, че това ще продължи“.

След това думата взе заместник-ректорът на Софийския университет проф. Мария Стойчева, която разказа за историята на създаването му във връзка с отбелязването на неговата 130-годишнина т.г. Позовавайки се на добрите отношения и близко сътрудничество със Славянския университет в Баку, заметник-ректорът подчерта, че винаги ще подкрепя Центъра за азербайджански език и култура в неговата дейност.

Изказа се и проф. Мадлен Данова, която сподели, че помни началото и че то е било трудно. Наблегна на факта, че Центърът е мястото, където не само студенти от ФКНФ се запознават с богатата култура на близкия, но не дотам познат Азербайджан. Тя поздрави и неговия директор с годишнината и благодари за усилията, които полага, за да направи азербайджанския език и култура достъпни за студентите, пожела и по-нататъшни успехи.

Ключовата реч вечерта произнесе Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Азербайджанската република в Република България:

Радвам се да ви видя днес на откриването на фотоизложбата "Непознат, а толкова близък: Азербайджан", посветена на 5-годишнината на Центъра за азербайджански език и култура. С голямо съжаление искам да отбележа, че днес между говорещите трябваше да присъства и проф. Федотов, който вече не е с нас, чиято подкрепа винаги се усещаше при дейността на центъра. Нека Бог даде упокой на душата му.

2018 е забележителна с няколкото годишнини в историята на Азербайджан. Тази година отбелязваме 100-годишнината от създаването на Азербайджанската демократична република (АДР), първата демократична светска парламентарна република в ислямския и тюркския свят, 110-годишнината от представянето на азербайджанската опера „Лейли и Меджун“ на Узеир Хаджибеков, първата опера в мюсюлманския и тюркския свят, 145-годишнината на азербайджанския театър, както и 120-годишнината на азербайджанската кинематография.

В контекста на тези годишнини искам да отбележа петата годишнина от създаването на Центъра за азербайджански език и култура в Софийския университет, открит от Славянския университет в Баку. Центърът има големи заслуги в популяризирането на азербайджанския език и култура в България. От създаването си той непрекъснато работи за информиране на българското общество за нашата страна и допринася за развитието на културните връзки между Азербайджан и България. Наред с обучението по азербайджански език, в него са въплътени културата, изкуството, традициите на нашия народ.

Като говорим за нашия център, искам да спомена и Центъра за български език и култура, който функционира в Славянския университет в Баку, един от водещите университети в нашата страна, който отбеляза през 2016 г. своята 70-годишнина. Този център функционира вече 14 години. Неговата задача е да разшири културното сътрудничество между Азербайджан и България, да засили интереса на младите хора към културата, образованието, просветата и науката в двете страни и да спомага за подобряване на учебния процес в университета в областта на българското странознание. В момента в университета около 60 студенти се обучават в специалността „Българско регионознание“.

Както споменах по-горе, една от основните насоки на дейността на Центъра е преподаването на азербайджански език. Един от важните фактори, които отличават всеки народ от другите, е неговият език. От тази гледна точка и азербайджанският език се отличава със своята красота, пълнота и съвършенство. Нашият майчин език достига днешното си ниво, като изминава дълъг, труден и почтен път, започвайки от руническите надписи. През 16-ти век, основателят на държавата на азербайджанските Сефевиди - гениалният азербайджански поет и държавен деятел Шах Исмаил Хатаи, обявявайки азербайджанския език за държавен, казва: „Ей, синове на тюрките! От нашите предци за спомен ни останаха три неща: нашият език, нашата земя, нашата чест. Не заменяйте шепа земя за световно богатство, езика за скъпоценни камъни, пазете ги и предайте на следващите поколения... Обявявам майчиния език за държавен език.“

Изтъкнатите ни поети и писатели са оставили незаменими следи в развитието на нашия литературен език. Изключителна роля сред тях имат поетесите. Творчеството на поетесата, шахматистка и музикантка от XII век Мехсети Гянджеви е нов тласък за азербайджанската литература. Рубаи и стиховете с дълбока философска същност на Мехсети Гянджеви изиграват важна роля в историята на азербайджанската и източната поезия въобще. Гордеем се, че с решение на ЮНЕСКО през 2013 г., 900-годишнината на Мехсети Гянджеви се отбеляза на световно ниво, а преди две години в Коняк бе открит бюст на великата поетеса.

Бих искала да кажа няколко стиха от нейно произведение:

Недей докосва тази бедна роза

и не измъчвай нейната душа,

че влюбеният сутрешен ветрец

разкъсва листчетата й до кръв.

В основата на творчеството на великия азербайджански поет от XII век Низами Гянджеви, както и на яркия представител на азербайджанската литература от XV век, чиято 650-годишнина ще отбележим догодина, Имадедин Насими, е народният дух. Техните творби всеобхватно въплъщават красотата и възможностите на средновековния азербайджански език.

Като говорим за богатството на азербайджанския език, не трябва да забравяме и нашите учени-лингвисти. В тази връзка искам да отбележа един интересен факт. Известният азербайджански професор Мамедага Ширалиев през 1953-1954 г. е ръководител на катедра Турска филология“ в Софийския университет. Разхождайки се из българските села, където живеят турци, събира богат материал, въз основа на който пише книгата си Тюркска диалектология“ и учебника Увод в езикознанието“. Българският учен проф. Емил Боев през 1966 г. по време на XI Конгрес по турски език в доклада си изтъква, чеосновата на изследването на турските диалекти в България е положена от професор Мамедага Ширалиев“. През 1953-1955 г. друг известен азербайджански езиковед –  Хади Мирзазаде, по покана на българското правителство чете лекции по съвременен турски език в Софийския университет.

Както виждате, участието на азербайджанските учени в създаването на фундамент за специалност „Тюркология“ в Софийския университет е неоспоримо. И това е основен фактор за създаването на Центъра за азербайджански език и култура именно в Софийския университет.С тези думи искам да честитя петата годишнина на нашия център, да поздравя директора му София Шигаева-Митреска и да пожелая успехи в бъдещата дейност.

Ръководителят на катедра „Тюркология и алтаистика“ проф. Ирина Саръиванова в своето изказване отбеляза, че „катедрата по тюркология и алтаистика заема позиция като тюркологичен център и културно средище със значим принос в развитието на българската ориенталистична наука. В своята 66-годишна история Катедрата обучава студенти по редица тюркски езици: турски, чувашки, татарски, кримски татарски, казахски и азербайджански. Именно в духа на тази традиция и в стремежа да се изгради своеобразен мост между различните култури е създаден и Центърът за азербайджански език и култура към Софийския университет. Вече пет години нашите студенти имат възможността не само да изучават азербайджански език, но и да се потопят в богатството и многообразието на азербайджанската култура.“

Приветствие направи и един от първите студенти, изучавали азербайджански език в Центъра, Момчил Шопов, който сподели спомени за следването си, както и такива от посещението му в Азербайджан.

Събитието продължи с културна програма. Бе показан филм за 5-годишната дейност на центъра. Студентите, изучаващи в момента азербайджански език, Алпер Емурлов и Чийдем Алиосманова изрецитираха стихотворението на прочутия азербайджански поет Самед Вургун - „Азербайджан“, на български и азербайджански език. Тържеството завърши с изпълнение на песента на Рашид Бейбудов „Баку“ от момичета от азербайджанската диаспора в България: Гюлсум Усубова, Алина Блажева, Нармин Усубова.

И накрая, фотографската изложба „Непознат, а толкова близък: Азербайджан“ може да се види от всеки, който се интересува, в Центъра за източни езици и култури до края на годината.

Материалът е предоставен от посолството на Азербайджан в България.

На снимката горе: Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Азербайджанската република в Република България, и г-жа София Шигаева-Митреска, директор на Центъра за азербайджански език и култура, с участниците в културната програма по повод 5-годишнината на Центъра

Долу. Първи ред: Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова; заместник-ректорът на Софийския университет проф. Мария Стойчева; директорът на Центъра за азербайджански език и култура – г-жа София Шигаева-Митреска; посланичката, зам.-ректорът и деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Мадлен Данова

Втори ред: моменти от изложбата; Момчил Шопов, един от първите студенти в Центъра споделя спомени; момичетата Гюлсум Усубова, Алина Блажева и Нармин Усубова изпълняват азербайджанска песен.