Тя се състоя от 17 до 24 юни в залите на института. Първата от поредицата прояви бе откриването на изложбата „Лице в лице с традиционната китайска живопис“.

Нейният автор - Джао Мин, представи различни видове китайска живопис: шан-шуей, гунби и картини с туш. Творбите впечатляват силно с красотата и хармонията, които излъчват, с изкусното майсторство, втъкано в тях.

Фотоизложбата „Китай през очите на българина“ пък се откри на 20 юни във фоаейто на института. Тя съдържа селекция от представени в института авторски снимки, правени от българи в Китай. Обективът на сънародниците ни е уловил неповторими мигове, изживени в Пекин или провинцията, мигове от съвременен Китай.

От 20 до 24 юни в мултифункционалната зала на Институт Конфуций се проведоха открити лекции за Китай. Безспорно те бяха на интересни и обогатяващи познанията на човек теми: „Напред към непознатото — китайският литературен авангард през 80-те години” на Стефан Русинов, лектор по китайска литература в Пловдивски университет; „Вникване в протодаоисткото космологично есе „Великото единство породи водата“, Чуски бамбукови дъсчици от гробницата в Гуодиен (IV в. пр.н.е.)“ на Теодора Куцарова, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“; „Съвременно социално-икономическо развитие на Китайската народна република – общ преглед” на проф. дфн Нако Стефанов; „Китайският език – типологични характеристики и тенденции на развитие“ на гл. ал. д-р Антония Цанкова, преподавател по съвременен и старокитайски език, граматика на китайския език и превод в СУ „Св. Климент Охридски“ и „Китайският комикс – щрихи към една дълга история“ на доц. д-р Андроника Мартонова, специалист по Азиатско кино и визуална култура на Азия.

Снимки: сп. „Дипломатически спектър”. Експонати от изложбата „Лице в лице с традиционната китайска живопис“