На 19 септември в Унгарския културен институт в София се проведе вълнуваща вечер, посветена на българиста, поета и преводача, доктора на филологическите науки Дьорд Сонди, по повод неговата 70-годишнина.

Водещ на събитието бе литературният историк Пламен Дойнов, а участие в него взеха актьорът Веселин Мезеклиев и българският езиковед и рок певец Ангел Ангелов-Джендема. Залата бе препълнена с хора и емоции. Нормално, едва ли има български интелектуалец, който да не познава и да не уважава този голям унгарец. Един от най-големите българисти в света, изключителен творец и невероятен човек - сърдечен, прям, с чувство за хумор.

Спомних си интервюто с него, взето през 2003 г., когато д-р Дьорд Сонди бе директор на Унгарския културен институт в София и съветник в посолството на Република Унгария (1999-2004). Тогава му подхвърлих, че списъкът с отличията, които е получил от нас в знак на признателност, е толкова дълъг, че няма как те да се изредят. А той простичко ми отговори: „Най-голямата награда за мен са уважението и любовта на българите“. И тогава, и сега, д-р Сонди е абсолютният притежател на тази награда. Българите го обичат и ценят. Но и той тях.

Тогава, в интервюто д-р Сонди сподели, че любовта му към България започнала от студентските години, когато учел унгарска и българска филология в Будапеща. През 1972 г., едва научил „горе-долу 458 български думи“, тръгнал на автостоп за Летния семинар по български език в София. Разстоянието от Русе до столицата взел за седмица. И не защото не му вървял автостопът, а защото който и да го качел в колата си, накрая все му казвал: „Заповядайте у нас!“ И така малко по малко, от кола на кола, от семейство на семейство, се добрал до София. Където попаднал на г-жа Василка Радева, ръководител на семинара, около която се оформила чудесна компания от студенти и всички заедно обиколили България. „Оттогава имам този голям късмет, това великолепно поприще да съм българист.“

Тръгвайки от „458 български думи“ днес д-р Сонди има преведени на унгарски език над 12 000 страници проза и над 20 000 стиха от близо 400 български автори! Както и над петстотин публикации на унгарски и на български. Участвал е в съставянето на три дузини антологии в Унгария и България. Представителна сбирка на художествените му преводи е „Прелетни цветя” (Vándorvirágok), изд. „Напкут“, 2010 г. Също и „Фиданки и трохи“ /Magoncok és morzsák/. Кратки форми на 168 български автора. Изд. „Напкут“, 2006 г. Като поет има две стихосбирки на български език „Припада диагоналът“ /1992 г./ и „За ек вам“ /1996 г./ и една на унгарски. Съавтор е на учебника „Български език за говорещи унгарски“ /1982 г./ и на Унгарско-български разговорник /1984 г./ Редактор е на много книги.

Още моменти от биографията:

От 1975-1979 г. д-р Сонди е лектор по унгарски език СУ „Св. Климент Охридски“, после е и гост-преподавател. От 1981-1984 г. е аспирант на Унгарската академия на науките в София. Защитава кандидатска дисертация по езикознание на тема „Функции и граматически категории на глагола в българския и унгарския език“. От 1975 г. работи в Националната библиотека за чужди езици в Унгария, където е главен съветник и където се пенсионира през 2007 г. В периода 1980-1999 г. е отговорен редактор за българска литература в издателство „Европа“, Будапеща. За известно време е главен редактор и на сп. „Полис“, и на месечното издание за литература „Напут“. От 2003 до 2016 г. е директор на основаното от него издателство „Напкут“. От 1991 до 2014 г. е в редколегията на културно-общественото двуезично будапещенско списание „Хемус“ и на списание „Език и литература“. От 2016 г. е главен редактор на електронното издание  Napút Online logo - www.naputonline.hu.

Д-р Сонди е член на Съюза на унгарските писатели, на Международното унгарско филологическо сдружение, на Общността към Унгарската академия на науките и Унгарската академия на изкуствата, на Съюза на учените в България, почетен член на Сдружението на българските писатели.

Снимките са предоставени от Унгарския културен институт в София.

Горе отляво надясно: актьорът Веселин Мезеклиев, литературният историк Пламен Дойнов, д-р Дьорд Сонди и директорът на Унгарския културен институт г-жа Дьорди Димитров

Долу:  Пламен Дойнов и д-р Дьорд Сонди, Петър Чухов, Ангел Ангелов-Джендема