На 27 март министерството на външните работи на Република България организира прием по случай Международния ден на Франкофонията в Гранд Хотел София.

По традиция събитието се провежда всяка година около 20 март. Но този път то бе особено важно, защото отбелязваме 25-годишнината от приемането на страната ни за член на Международната организация на Франкофонията /МОФ/. Приемът уважиха посланици, видни общественици, представители на културните, образователни, медийни и научни среди, свързани с френския език, култура и ценности.

Поздравително слово към гостите, при това на прекрасен френски език, произнесе заместник-министърът на външните работи на Република България, г-н Юрий Щерк: „... Преди двадесет и пет години, през 1993-та, България стана пълноправен член на франкофонската общност. Кандидатурата й, представена на V-та франкофонска среща на върха от президента Жельо Желев, бе приета заедно с тази на Румъния. Кой би предположил тогава, че присъединяването на тези две страни от Централна Европа към МОФ ще сложи началото на франскофонския бум в Европа, увеличил броя на европейските държави - членки в организацията, от 5 през 1993 г. до 29 в момента, от които 13 са пълноправни членове, а 16 – наблюдатели.

Тази 25-годишнина ни дава повод да направим равносметка, която ни се струва особено важна днес, когато България е член и на Европейския съюз и НАТО. В началото на 90-те години на миналия век, след края на Студената война и в бързо променящата се Европа, за страната ни бе жизнено необходимо да се озове в общност на държави, основаваща се на ценностите на демокрацията, солидарността, зачитането на върховенството на закона и правата на човека. Не по-малко важно бе чрез франкофонията да се изгради и мост за развиване на по-динамично сътрудничество с Франция, Белгия и Швейцария - държави, послужили през втората половина на XIX век за модел при изграждането на съвременната българска държава. За България присъединяването към Франкофонията преди 25 години бе и символичен начин да се върне към корените на историята си и да преоткрие своите универсални ценности. Свободният избор на страната ни през 1993 г. да поиска членство, бе приет от франскофонската общност и ние няма да забравим знаците на солидарност, дошли от тази общност.

Току-що споменах думата „мост“ и ще започна от нея, за да се върна към съвременните реалности.

На първо място ще спомена отличния превод, предоставен от младия Никола Малинов, ученик в 11 клас в училище „Ламартин“ в София, на 20 март 2018 г. по време на Форума на Франкофонията в българското Народно събрание. По този повод бих искал топло да поздравя както него, така и всички учители по френски език, работещи за образованието на младите хора, които са едновременно и българи, и европейци, и франкофони. В този контекст е уместно да отбележа една от особеностите на българската франкофония – тя не се отличава с цифри и количество, а преди всичко с качество и отлични постижения.

И още нещо, смятаме франкофонското сътрудничество за взаимно обогатяващо и двупосочно, като партньорство в интерес на всички участници...“ И Юрий Щерк отбеляза, че днес доста държави в Европа са едновременно членове на Международната организация на Франкофонията и на Европейския съюз, включително и България. Тя е ротационен председател на Съвета на ЕС и един от приоритетите й е разработването на стратегия за Западните Балкани. По този въпрос, подчерта заместник-министърът, солидарността на страните от МОФ, членки и на ЕС, би могла да бъде особено ценна. А в глобален мащаб България участва конструктивно в засилването на сътрудничеството между МОФ и Организацията на обединените нации, особено в сферите на демокрацията, човешките права и свободи, мира, превенцията на конфликтите, сигурността и подкрепата след криза.

Накрая Щерк благодаря на всички партньори - министерства и организации, МОФ, франкофонски дипломатически мисии в София, сдружения и фирми, допринесли за организирането и провеждането на мероприятията по повод Месеца на Франкофонията у нас.