На 22 май Н. Пр. г-жа Наргиз Акиф Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Азербайджанската република в Република България, даде прием в София Хотел Балкан по случай националния празник на страната.

Денят на републиката е най-важният празник за азербайджанците, символизиращ събитие с огромно историческо значение за тях - провъзгласяването на Азербайджанската демократична република. На 28 май точно преди век Националният съвет на Азербайджан приема Декларацията за независимост и с това се възстановява държавността в нова форма - на парламентарна демокрация. Тя гарантира граждански и политически права на всички граждани на републиката, независимо от тяхната етническа принадлежност, религия, социален статус и пол.

В своето приветствено слово към гостите, Н. Пр. г-жа Наргиз Акиф Гурбанова подчерта изключителното значение на този факт и заяви: „Новата република е създадена в много предизвикателна вътрешна и международна политическа среда по време на Първата световна война. Въпреки че от първите дни републиката е изправена пред сериозни предизвикателства, нейният парламент и правителство взимат и изпълняват редица важни решения. Липсата на предишен опит на демократична държавност в Азербайджан не е пречка за лидерите му. Ръководени от демократичните стремежи и прогресивния дух, те успяват да учредят добре функционираща демократична държава и общество.

Всички националности, живеещи в Азербайджанската република, са представени както в правителството, така и в националния парламент, включващ 120 депутати, представени от 11 парламентарни групи. В рамките на две години от съществуването си националният парламент приема 230 закона. Положени са значителни усилия за осигуряване на международно признаване на Азербайджанската демократична република. Азербайджанската делегация, водена от председателя на парламента Алимардан бей Топшубашов, присъства на Парижката мирна конференция и успява да постигне фактическо признаване на Азербайджанската демократична република.

За съжаление Азербайджанската демократична република просъществува само 23 месеца и прекратява съществуването си през април 1920 година след болшевишката интервенция. Въпреки това нейните демократични идеали, ценности и традиции продължават да живеят в сърцата и съзнанията на следващите поколения азербайджанци. И толкова очакваният момент става реалност на 17 ноември 1990 година. На този незабравим ден трицветното знаме на Азербайджанската демократична република отново е издигнато в Азербайджан. Това се случва на историческата сесия на Върховното събрание на Нахчъванската автономна република на Азербайджан, председателствана от националния лидер Гейдар Алиев. Тогава знамето на Азербайджанската демократична република е обявено за флаг на Нахчъван. По-късно, на 5 февруари 1991 година, то е обявено за национален флаг на Азербайджан. Седем месеца по-късно държавната независимост на Азербайджан е възстановена с приемането на Конституционния акт, който обявява съвременната Република Азербайджан за наследник на Азербайджанската демократична република.

Днешният Азербайджан, под ръководството на президента Илхам Алиев, е модерна, светска и независима държава, която се гордее с историята си и гледа към бъдещето с големи стремежи, твърдо върви по пътя си към развиване на едно динамично и мултикултурно общество. Моята страна продължава да допринася за регионалното икономическо сътрудничество и международния мир и сигурност, както и за междукултурния диалог в световен мащаб.

Горда съм да отбележа, че Азербайджан и България имат отлични двустранни отношения и активен политически диалог след установяването на дипломатическите отношения преди 26 години. За тези години успяхме да развием разностранно сътрудничество в много области от взаимен интерес. През март 2015 година нашите отношения достигат ниво на стратегическо партньорство. Оценяваме неоспоримата подкрепа на България за суверенитета, териториалната цялост и неприкосновеността на международно признатите граници на Азербайджан. Налице са големи възможности за по-нататъшно развитие на азербайджанско-българските отношения и ние сме задължени да подсилваме взаимодействието си с българските ни приятели в полза на народите ни.“

Снимките са предоставени от посолството на Азербайджанската република в Република България.

На приема присъстваха: вицепрезидентът на Република България г-жа Илияна Йотова, министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, посланици, дипломати, официални лица, журналисти и приятели на Азербайджан.