Обръщение на Н. Пр. г-н Александр Лукашевич, извънреден и пълномощен посланик на Република Беларус в Република България, по повод националния празник на страната

Денят на независимостта на Република Беларус - 3 юли, както и главния държавен празник на Република България - 3 март, са свързани с освобождението на нашите страни и народи от чуждоземна окупация.

На този ден през 1944 година мирът се върна на изтерзаната от война земя. В битката с фашизма Беларус загуби всеки трети жител на страната. На нас ни трябваха години, за да преодолеем ужасните последици от войната – да построим отново нашите градове и села, да възродим народното стопанство.

Съвременна Беларус е независима държава, с развит икономически и социален модел. Продукцията на беларуската промишленост е позната из целия свят. Между другото, точно в България е сформиран най-големият в Европа парк на тежкотоварни автомобили «БелАЗ». Беларуските вузове стабилно влизат в рейтинга на най-добрите учебни заведения, а специалисти с беларуски дипломи са търсени по целия свят.

Беларус провежда самостоятелна вътрешна и външна политика, чийто глас гордо звучи на международната арена. Неслучайно един от девизите на беларуската дипломация е „С мир в света“. Той произлиза от нашето твърдо убеждение, че никакви резултати не биха били възможни без, преди всичко, топли дружески отношения и стремеж да ги запазим и укрепваме.

Отброяваме двустранните отношения между Република Беларус и Република България от 1992 година. Искам да отбележа, че Република България е една от първите страни, с които Беларус установи дипломатически отношения. Но нашите страни и народи се познават много по-отдавна. Обединяват ни дълбоките славянски корени, православието, кирилицата. Да отбележа, че бюстът на народния поет на Беларус - Янка Купала, бе тържествено открит миналата година в Двора на кирилицата в древната столица на България, град Плиска. Беларусите са сред тези, които се сражаваха за Освобождението на България от османско иго през ХХ век. Ние тясно си сътрудничихме в областта на промишленото производство, преработването на селскостопанска продукция. И макар че по-късно, по обективни причини, ние избрахме различни пътища и различни съюзи, приятно ми е да отбележа, че сега нашите отношения преживяват отново ренесанс и се развиват на принципите на взаимно уважение и конструктивно сътрудничество.

Ползвам се от случая от името на беларуския народ да изразя искрена признателност на Република България за помощта, оказана на моята страна в борбата с пандемията от короновирус. Вярвайте, в Беларус това го ценят и помнят.

През последните години имаме в актива си срещи на ниво членове на правителствата. Например през февруари т.г. се състоя първата в историята на нашите двустранни отношения официална визита на министъра на външните работи на Беларус - Владимир Макей, в България.

Ние поддържаме динамичен и разнопланов междупарламентарен диалог, който, надявам се, в най-близко време ще получи нов позитивен импулс.

Стабилно се развиват търговско-икономическото и научно-техническото сътрудничество, бизнес-контактите, взаимодействието в областта на културата и в хуманитарната област.

Значителен дял от нашите двустранни отношения, в който ние виждаме и съществен потенциал, представлява регионалното сътрудничество, което наброява повече от 40 споразумения за побратимяване и сътрудничество.

Отчитайки дългата история на приятелство между нашите народи, натрупаните през тези години опит и позитив, колкото и парадоксално да звучи, вярвам, че сега ние се намираме едва в началото на нашето взаимодействие. Но сътрудничеството не е крайна цел, то е пътят, водещ към благото и процъфтяването на нашите народи.

Снимката е предоставена от посолството на Република Беларус в Република България.