Обръщение на Н. Пр. г-н Хюсейн Хюсейнов, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България, по повод националния празник на страната

Азербайджанската демократична република – първата демокрация в ислямския свят

На 28 май 1918 година е основана първата демокрация в ислямския свят – Азербайджанската демократична република (АДР). Въпреки че се сблъсква с вътрешни и външни сериозни предизвикателства, произтичащи от разпадането на империя, АДР успява да създаде ефективни държавни институции, да отстоява правата на своите граждани и да спечели доверието на международната общност. Провъзгласена за една от политически най-напредналите държави от своята епоха, тя е предшественик на всеобщото и равно избирателно право, защитата на гражданските права, а също е и авангард на образователните, научните и художествените занимания. Изграждането на държавата, изграждането на идентичността и демокрацията се превръщат в крайъгълен камък и наследство на азербайджанската държавност, което позволява на двегодишната демокрация да оцелее през 70-те години на пленничество.

Пътят към изграждането на държавата започва с декларация за независимост, гарантираща всеобщо избирателно право и защита на основните права. Като първа държава с мнозинство мюсюлманско население, която учредява демокрация, Азербайджан дори надминава водещите западни държави, като предоставя на жените избирателно право и право да заемат длъжност. Правителството й се формира на основата на отчетност и разделение на властите, а азербайджанският парламент е демократично избран, многопартиен и наистина представителен законодателен орган, първият по рода си в целия ислямски Изток. По време на двугодишния си мандат Републиката е управлявана от пет изпълнителни кабинета, а Парламентът провежда 155 заседания и обсъжда повече от 240 законопроекта. Друго жизненоважно значение в процеса на изграждане на държавата има създаването на Апелативна камара, която, създавайки модерна съдебна система, проверява правомощията на Парламента и Кабинета на министрите.

Новосформираната република превръща образованието в основна задача и в резултат на това е основан Бакинският държавен университет. Въпреки икономическите и политическите трудности, пред които е изправена републиката, тя се стреми към дългосрочни инвестиции в човешки капитал, като предоставя стипендии на стотици млади студенти, за да учат във водещи европейски университети.

Следващата крачка на АДР е установяването на приятелски отношения с регионалните и глобални сили. Дипломатическите дейности в републиката започват да се реализират още преди придобиването на независимост. Водещи политически фигури използват своя личен дипломатически опит от времето, когато те още са били част от Транскавказкия комисариат и впоследствие стават лидери, представляващи интересите на Азербайджан в чужбина.

Първият пробив в дипломатическите отношения се случва, когато парламентарна делегация на Азербайджан отива на Парижката мирна конференция с основна цел да получи международно признание за Азербайджанската демократична република. Членовете на делегацията впечатляват чуждестранните представители с техните идеи за свобода, права и справедливост. Де факто признаването на независимостта на Азербайджан е било постигнато единодушно и делегацията на страната ни получава покана за Върховния съвет на Парижката мирна конференция.

Независимостта на Азербайджанската демократична република е прекъсната от болшевишкото нашествие през април 1920 година, но духът на независимостта на нацията оцелява през няколкото десетилетия пленничество.

Достойната, но в крайна сметка обречена борба на първата република почти се повтаря през бурните ранни години на постсъветския Азербайджан.

Проницателното държавническо изкуство на общонационалния лидер Гейдар Алиев спасява зараждащата се страна от ръба на разпада и я насочва към икономическо, политическо и социално благополучие.

Благодарение на насърчаването на доброто управление и успешната икономическа политика, социално-икономическите проблеми от ранните години на независимостта започват постепенно да намаляват, генерирайки високи икономически резултати и растеж. Те се превръщат в подобрен стандарт на живот, универсално здравеопазване и цялостен просперитет.

Многовекторната икономическа и външна политика на Азербайджан се превръщат както в средства, така и в цели в стремежа му към нарастваща самостоятелност и регионално и глобално влияние. Азербайджан все повече се възприема като стабилизираща сила в региона и като надежден партньор в редица глобални инициативи.

Основана на наследството на АДР, Република Азербайджан днес е мощен регионален играч. Тя развива своя интерес към мирно съжителство и приятелски взаимноизгодни двустранни и многостранни отношения, като се отнася към своите партньори с уважение и сърдечност.

Под ръководството на президента Илхам Алиев Азербайджан се превърна от активен участник в надежден поддръжник, който предлага редица инициативи в областта на енергетиката, инфраструктурата и сигурността и е домакин на няколко престижни глобални платформи.

Ролята на Азербайджан, като мост между Изтока и Запада, му предоставя възможности не само при осигуряването на транспортен маршрут, но и за свързването на народи и идеи от цял свят и за преодоляването на невежеството и нетърпимостта. Разположен на историческия кръстопът между Запада и Изтока, Азербайджан е приел ценностите на двете цивилизации и има уникалната природа да принадлежи както към европейската, така и към източната култура.

Материалът е предоставен от посолството на Република Азербайджан в Република България. На снимката: Н. Пр. г-н Хюсейн Хюсейнов, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България