Обръщение на Н. Пр. г-н Мануел Корчек, извънреден и пълномощен посланик на Словашката република в Република България, по повод националния празник на страната

Уважаеми госпожи и господа посланици,

Уважеми госпожи и господа дипломати,

Почитаеми читателки и читатели, 

Измина една година и аз отново имам възможността да се обърна към вас по повод националния ни празник - Деня на Конституцията на Словашката република. Искрено благодаря на госпожа Екатерина Павлова, главeн редактор на „Дипломатически спектър“, за поканата, която с радост приех.

Вече 29 години Словашката република отбелязва на 1 септември приемането на своя върховен закон – Конституцията. Този ден е националният празник на Словакия.

Приемането на Конституцията на 1 септември 1993 година бе предшествано от акт, свързан с приемането на Декларацията за суверенитет на Словашката република, одобрена от словашкия парламент на 17 юли 1992 година, по времето, когато страната ни беше все още част от Чешката и Словашката федеративна република. По това време се провеждат многобройни преговори между чешки и словашки политици за по-нататъшното уреждане на съюза между словаците и чехите. Приемането на Конституцията на Словашката република значително измести този процес към мирно споразумение за разделянето на Чехо-Словакия, надграждайки така основните ценности и принципи на общата държава. Независимата Словашка република е създадена на 1 януари 1993 година като един от правоприемниците на Чешката и Словашката федеративна република.

Първата конституция даде на словаците и нововъзникващата ни млада държава надежден ценностен компас за суверенна, демократична и правова държава. Позовавайки се на думите на госпожа Зузана Чапутова, президент на Словашката република, тя предпазва от евентуален произвол.

Конституцията има и международно измерение, тъй като още преамбюлът й изразява интерес към устойчиво мирно сътрудничество, а първият й член постановява, че Словашката република спазва общите правила на международното право, международните спогодби, с които е обвързана, както и други международни ангажименти. Тя също така реагира на присъединяването на Словакия към Европейския съюз и Северноатлантическия алианс през 2004 година. Индивидуалните усилия на една отделна страна обаче не са достатъчни за посрещане на глобалните предизвикателства и затова приемаме европейската интеграция и споделения суверенитет в рамките на ЕС като принос за по-голяма стабилност, сигурност и просперитет на Словакия.

Възнамерявахме, по случай националния празник - Деня на Конституцията на Словашката република, да организираме традиционния прием в нашето посолство в София. Но с оглед на действащите разпоредби в контекста на четвъртата вълна на пандемията в Република България се отказахме от това намерение. Искам обаче искрено да благодаря на всички онези, които ни изпратиха по повод празника мили пожелания за страната ни.

Също така съм доволен и благодарен на Община Бургас, че ни даде възможност по този важен повод да представим пред българската публика и посетителите на града в Центъра за съвременно изкуство и библиотека две интересни изложби.

Те са подготвени съвместно с Посолството на Чешката република и на Чешкия център в София. Общият профилиращ знаменател на тези изложби е областта на правата на човека. Едната изложба съдържа фотоси, илюстриращи конституциите на Словакия и Чешката република, другата информира за приноса на знаменитите словашки и чешки жени в историята.

Относно първата бих искал да кажа, че всеки гаржданин знае за съществуването на конституцията като най-важния писмен документ, определящ отношенията между държавата и гражданите. Истината обаче е, че не всеки гражданин е запознат с този закон по-подробно. Целта на публикациите и на изложбата е да бъде повишен интересът към обществените въпроси. Илюстрациите и шеговитостта им