Обръщение на Н. Пр. г-н Желко Йович, извънреден и пълномощен посланик на Република Сърбия в Република България, по повод националния празник на страната

Република Сърбия, сръбският народ и всички наши граждани, с гордост и дълбоко уважение отбелязват Деня на държавността на 15 февруари. На този ден ние си спомняме за славните времена, за времената на страдания и мъки, но и за времената на велика борба, самоотрицание и пример за сила, единство и геройство, пример за това как великите идеи и великите сънища стават реалност, ако искрено се желаят и ако за тях се бори без компромиси.

Самият Ден на държавността на Република Сърбия е установен като спомен на деня, когато на народното събиране в мястото Орашац през 1804 година бе вдигнато Първото сръбско въстание, като реакция на тежкото положение на сърбите под турската власт, със силната воля за пълно освобождение. Сръбският народ иска преди всичко свобода, но в тези моменти има и ясна визия накъде по-нататък желае да върви и каква държава иска да направи. От този ден за Сърбия ще последват многобройни важни крачки, чиято цел е изграждането на нови държавни институции, отмяна на феодализма и общо културно възраждане.

Иначе 15 февруари се чества и като Ден на Конституцията на Сърбия, като спомен за деня, в който в Крагуевац, през 1835 година, е издадена и потвърдена първата Конституция на Княжество на Сърбия, т.н. Сретенска конституция, която в онзи период е една от най-модерните, най-демократичните и най-либералните конституции в Европа, с която в Сърбия и de facto, и de jure е отменен феодализмът, а вратите за човешки права и свободи са широко отворени.

Днес Република Сърбия е модерна държава, чиято външна политика е насочена преди всичко към добросъседство, регионално сътрудничество и стабилност, чрез непрекъснат политически диалог и готовност за конструктивни и дългосрочни устойчиви решения. Също така, наша трайна цел е и постоянен икономически напредък, дигитализация и обща модернизация на всички наши потенциали. Както и през 2020 година, така и през тази, втора година на пандемията, която и в доста по-развити държави остави разоряващи последици във всички сегменти на обществото, особено на икономиката, Сърбия продължава да побеждава. С решителните и мъдри решения на политическото й ръководство, със стабилната и конкретна политика, а именно, с онази ясна визия къде и как искаме да отидеме, ние продължаваме да изграждаме нашата инфраструктура, която ни съединява преди всичко с нашите съседи, и която ще даде нова перспектива за живот и труд на нашите деца. Скоро очакваме участъкът на автоматистралата, който завършихме до българската граница, да бъде свързан с българския участък на автомагистрала „ЕВРОПА“, на входа в Република България. Наскоро тържествено отбелязахме и началото на работата по газовия интерконектор между нашите две държави, който ще ни даде възможност за още по-голяма диверсификация и за толкова желаната по-висока степен на енергийна сигурност. Именно с тези големи начинания в най-важните инфраструктурни проекти, се оформи силния замах на сръбското стопанство, който доведе до това, през 2021 година Сърбия да бъде сред първите страни в Европа и Еврозоната по общ БВП- от 7,5%, и същевременно нашият общ външен дълг да бъде под онзи, който е предвиден според Договора от Маастрихт.

Във войната, която водихме и още водим със съвместния невидим враг на цялото човечество - коронавирусът, ние успяхме да защитим преди всичко най-старото ни население, както и да помогнем на други държави в тази борба, да опазим икономиката и още повече да подобрим нашия здравен сектор. Покрай непрекъснатата подкрепа за сръбските лекари и медицински персонал, която се изрази в непрекъснато увеличение на заплатите, както и в своевременните еднократни финансови добавки, са изградени и четири броя напълно нови Ковид болници, снабдени с най-модерното медицинско оборудване. С изключителните усилия на държавното ръководство са обезпечени ваксини от пет производителя, а работа в здравеопазването получиха няколко хиляди млади лекари и медицински сестри.

Сърбия днес, като и преди много време, иска да бъде пример за това, как в тези тежки времена може да се върви напред с вдигната глава и в неделимо единство към по-хубаво бъдеще, бъдеще, на което ще се радват преди всичко нашите деца и нашите внуци.

Възползвам се от възможността да благодаря на гражданите и институциите на Република България за откритостта, разбирането и показаната готовност за по-нататъшно, още по-силно и по-здраво развитие на нашите двустранни отношения, на нашето партньорство. Нека решително да продължим напред с ясното желание и с ясната визия за изграждането на регион на стабилност, мир и просперитет, за щастие и радост не само на сръбския и на българския народ, а и на всичките останали народи, които живеят и които желаят да живеят на нашите прекрасни Балкани.

Снимката е предоставена от Посолството на Република Сърбия в Република България.