Обръщение на Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко в Република България, по повод националния празник на страната

Кралство Мароко чества Празника на трона на 30 юли всяка година. Тази, той съответства на 23-ата годишнина от възкачването на Негово Величество крал Мохамед VI на трона на неговите славни предци. Честването на тази дата, много важна за всички мароканци, се свързва с подновяването на пакта за вярност и укрепването на дълбоките и вековни връзки между мароканския народ и неговите суверени. Този празник представлява момент на общуване и олицетворява благородния дух, залегнал в основата на мароканската нация. Той символизира нейното единство, стабилност, разнообразие и дълбоки ценности като мир, уважение, солидарност и толерантност.

Представлява още, както Негово Величество Кралят многократно е подчертавал, възможност за размисъл върху състоянието на нацията, за преглед на политическите и институционални реформи, както е според Конституцията от 2011 година и според изпълнените или текущи проекти в условията на социално-икономическо развитие в услуга на гражданите.

В основата на мароканската нация са залегнали институции, надарени със стабилна легитимност и неоспорима историческа приемственост, позволяващи да се стимулират промените и да се гарантират в дългосрочен план, предпоставка за техния успех.

Надграждайки постигнатото, стъпка по стъпка, като същевременно зачита своята история и социална реалност, Мароко следва проактивни обществени политики, за да отговори на стремежите на своето население за свободен и достоен живот.

Повече от две десетилетия Мароко, под далновидното ръководство на Негово Величество крал Мохамед VI, е заето в цялостен процес на дълбоки политически, икономически и социални реформи чрез гражданска и отговорна ангажираност, насърчаваща баланса между околна среда, икономически и социални измерения, акцентирайки върху тяхната устойчивост.

Този процес доведе до значителни постижения, превръщайки Мароко в една от водещите страни в своя регион по отношение на стабилност, демокрация, независимост на правосъдието, защита на личните права и свободи, намаляване на бедността, борба с териториалните различия, обновено териториално управление, преоценка на статута на жените, приток на инвестиции, главно чрез прилагане на стимулиращи секторни стратегии, които постоянно се адаптират и са свързани със сектори, произвеждащи стоки и услуги за износ като: автомобилостроене, аеронавтика, текстил, фармацевтични продукти, възобновяеми енергийни източници, селскостопански храни и други.

Мароко стартира големи проекти за структуриране, които отговарят на международните стандарти, насърчавайки мароканските и чуждестранни инвестиции в Кралството.

Големите инвестиции в развитието на пътната, пристанищната, въздушната и железопътната инфраструктури подобриха достъпа до Мароко и връзката му с всички международни транспортни вериги за стоки и хора.

Сред тези мащабни проекти са високоскоростната железопътна линия, свързваща Танжер с Казабланка, магистралната мрежа, свързваща основните марокански градове, която трябва да достигне 3 000 км до 2030 година, включително мегапроекта за скоростна магистрала Тизнит-Лаюн-Дахла, пристанището Tanger Med, най-голямо на Африканския континент, с капацитет от 9 милиона превозни контейнери (с двадесет футова еквивалентна единица), което прави тази платформа първата в Средиземноморието като пристанищна вместимост.

Мароко, вдъхновено от Негово Величество крал Мохамед VI, стартира нов модел на развитие, който трябва да позволи на кралството да се утвърди като регионална икономическа сила до 2035 година, по-специално чрез: удвояване на БВП на жител за 15 години, който ще се увеличи от 7 800 до 16 000 USD през 2035 г.; увеличаване на дяла на частните инвестиции спрямо общите инвестиции от 35% на 65% през 2035 г.; разширяване броя на компаниите износители - от 6 000 на 12 000 през 2035 г.; развитие на  увеличението на промишлената добавена стойност на средните и високите технологии от 28% на 50% през 2035 г.; утрояване  броя на младите бързо развиващи се компании от 1 000 на 3 000 през 2035 г.; оценяване на научно-изследователската дейност като вектор за растежа и иновациите чрез увеличаване броя на патентите, подавани годишно от по-малко от 300 до 1 000 през 2035 г.; насърчаване на икономическото участие на жените в производствения процес чрез повишаване на процента им на активност от 22% на 45% през 2035 г. и реализиране на принципа на равенство на отговорните позиции, чрез увеличаване  процента на жените, назначавани с указ на по-високи работни позиции от 11% на 35% през 2035 г.

Напредъкът, постигнат от Мароко в развитието и модернизацията на няколко области от политическо, икономическо и социално естество, позволи на страната да се възползва от доверието и „добрата репутация“ пред международната общност, както и пред много международни финансови институции и финансиращи организации (Световна банка, МВФ, Европейска инвестиционна банка, Африканска банка за развитие и др.)

По отношение на външната политика Мароко продължава да играе ролята си на активен, ангажиран и отговорен участник на международната, континенталната и регионалната сцена. То демонстрира своята постоянна ангажираност към многостранното сътрудничество и сътрудничеството Юг-Юг и е в челните редици на международните усилия за справяне с нарастващите общи предизвикателства, включително и тези, свързани с мира и сигурността, миграцията, борбата с тероризма и изменението на климата.

Тазгодишното честване на Националния празник съвпада и с отбелязването на 61-вата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Мароко и България, което ще се чества на 1 септември 2022 година. Благодарение на политическата смелост на нашите лидери, на мъдростта на хората от двете страни, на неизменното спазване на принципите на равенство, взаимно уважение и взаимен интерес от правителствата на Мароко и България, както и на новаторски дух на мароканския и българския народ, двете страни поддържат много добри отношения, които продължават да се развиват в добро политическо разбирателство, да обхващат различни сектори от общ интерес и да се издигнат до нивото на очакванията на двата приятелски народа.

Снимката е предоставена от Посолството на Кралство Мароко в Република България. На нея: Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на страната у нас