Обръщение от Н. Пр. г-н Иуан Богананта, извънреден и пълномощен посланик на Република Индонезия в Република България, по случай националния празник на страната

Днес, 17 август 2022 година, целият индонезийски народ празнува 77-ата годишнина от създаването на Република Индонезия. Числото 77 е красиво число и моята страна е оптимистично настроена да посрещне 100-годишнината на Индонезия (Индонезийско злато) през 2045 година.

Към момента всички страни по света са изправени пред тежки предизвикателства. Здравната криза от пандемията COVID-19 все още не е приключила напълно. Световната икономика също е в процес на възстановяване, а с избухването на войната в Украйна хранителната, енергийната и финансовата криза бяха неизбежни.

Предизвикателствата не са лесни за света, също и за Индонезия. Всичко това трябва да се посрещне с повишено внимание, с бдителност. Въпреки това, на фона на тежките предизвикателства, Индонезия е една от страните, които преодоляха световната криза.

Индонезия e пример за справяне с пандемията от COVID-19 и тя е една от петте държави с най-висок процент на ваксинация в света с 432 милиона инжектирани дози ваксини.

Инфлацията също бе успешно овладяна в рамките на 4,9 на сто. Тази цифра е далеч под средната инфлация за АСЕАН, която е около 7 процента. Далеч е и под инфлацията в развитите страни, която е около 9 процента.

Освен това икономиката на страната успя да нарасне положително с 5,44 процента през второто тримесечие на 2022 година. Търговският баланс също бе на излишък за 27 последователни месеца, като през първата половина на 2022-ра излишъкът бе около 364 трилиона рупии. Икономическите основи на Индонезия остават силни в условията на глобална икономическа турбуленция.

Пред лицето на пандемията COVID-19, която удари целия свят, индонезийската нация показа, че е страхотна нация. Първата сила на Индонезия е единството. Втората сила са нейните изобилни природни ресурси. Третата сила е демографският бонус. Много големият брой население, в което преобладават млади хора в продуктивна възраст, както и увеличаващата се покупателна способност на хората, ще се превърнат в движеща сила на националната икономика при изправянето й пред глобалната конкуренция. Четвъртата сила е рязкото нарастване на международното доверие. Индонезия е приета както от Русия, така и от Украйна като мост към мира. Приета е от големите държави, въпреки че световната геополитиката е в обтегнати отношения.

Индонезия също е назначена от ООН за шампион от Групата за реагиране при глобални кризи за справяне с глобалните кризи, хранителните, енергийните и финансовите кризи. Тази година Индонезия ще бъде домакин на конференцията на Г-20, организацията на 20-те най-големи икономики в света. Това показва, че Индонезия ще оглавява световното лидерство и ще има страхотна възможност за насърчаване на международното сътрудничество.

Има пет основни програми, които са определени от президента на Република Индонезия Н. Пр. Джоко Уидодо за реализацията на „Развита Индонезия“.

Първо, пренасочването и индустриализацията на природните ресурси трябва да продължи.

Второ, освен низходящото производство, Индонезия трябва да продължава да подобрява оптимизирането на източниците на чиста енергия и зелената икономика.

Трето, правната, социалната, политическата и икономическата защита на хората трябва да продължат да укрепват. Спазването на гражданските права и демократичните практики, политическите права на жените и маргинализираните групи трябва да продължат да бъдат гарантирани. Законът трябва да се прилага справедливо, без дискриминация. Сигурността, социалният ред и политическата стабилност са ключови. Чувството за сигурност и чувството за справедливост трябва да бъдат гарантирани от държавата, особено от правоприлагащите и съдебните институции. Изкореняването на корупцията също продължава да бъде основен приоритет.

Четвърто, микро-, малките и средни предприятия (ММСП) трябва да продължат да бъдат подпомагани, за да могат бързо да се развиват към по-висок клас. 19 милиона ММСП са влезли в дигиталната екосистема и се цели 30 милиона ММСП да влязат в нея до 2024 година.

Пето, трябва да се поддържа устойчивото развитие на столицата (IKN) на архипелага. IKN е не само за държавния граждански апарат, но и за иноватори и предприемачи. Градът е не само дом на държавните служби и администрации, но и движещата сила на новата икономика. Не обикновен град, а град в джунглата с образование и здравни услуги на световно ниво. Изграждането на Централното ядро ​​на правителствения район действително се финансира от държавния бюджет. За участие обаче са поканени 80% от частните инвеститори.

С предимствата и възможностите, които Индонезия притежава, тя има всичко нужно, за да изгради държава, която е приобщаваща, справедлива и устойчива. Всички тези програми трябва да бъдат подкрепени от отличните индонезийски хора. Благородният характер, идеологията на Панчасила, девизът „Единни в многообразието“ (Bhinneka Tunggal Ika) и патриотизмът са основните идеологически стълбове на страната.

Индонезийската демокрация трябва да бъде по-зряла и националната консолидация трябва да бъде укрепена. Правителството на Индонезия изказва благодарност на улемите, религиозните фигури, обществениците и културните дейци, които са дали своя принос за укрепването на националните ценности и за поддържането на единството и целостта на нацията. Индонезийското правителство също продължава да поддържа и изгражда демокрацията, за да укрепи държавната идеология. Индонезийският народ е обединен за напреднала Индонезия. Индонезия се възстановява по-бързо, издига се по-силно.

Да живее Република Индонезия!

Да живее Земята на Панчасила!

Независимост!

 

*Съдържанието, позициите и фактите на тази реч са взети от речта на президента Джоко Уидодо за Деня на независимостта, 16 август 2022 година.

Снимките са предоставени от Посолството на Република Индонезия в Република България.