Обръщение на Н. Пр. г-жа Каридад Ямира Куето Милиан, извънреден и пълномощен посланик на Република Куба в Република България, по повод националния празник на страната

Скъпи приятели на Куба,

На 1 януари се отбелязва националния празник на Куба, известен още като Деня на победата на Кубинската революция от 1959 година. На този ден Куба провъзгласява пълната си независимост след повече от сто години борба срещу окупацията и чуждото господство.

През 2023 година Куба чества 64-тата годишнина от историческата дата, която промени завинаги съдбата на кубинския народ. Изминаха 63 години. В този исторически цикъл се затвърди напълно способността на кубинския народ и неговите лидери да развяват знамената на свободата, независимостта, суверенитета, единството и интеграцията на Латинска Америка, на демокрацията, социализма и солидарността.

Куба живее! А ключът към нашата победа беше и продължава да бъде единството на кубинския народ. Единството е нашето основно завоевание и опора, която се подхранва и от желанието за укрепване на връзките с кубинската общност, живееща в чужбина.

2022 година беше много трудна. Куба беше изправена пред изключителни предизвикателства в своята икономика и продължи да се сблъсква с постоянната пандемия и непрестанния ураган: жестоката и остаряла икономическа, финансова и търговска блокада, наложена от Съединените щати срещу Куба преди повече от 60 години, която продължава да бъде основната пречка за пълноценното икономическо развитие на страната ни.

Изправихме се срещу пандемията от COVID-19 с дисциплина и оптимизъм и с гордостта, че сме разработили и произвели изцяло у нас пет ваксини, дори при тежките условия, наложени от блокадата. Постигнахме напредък в процеса на актуализиране на кубинския икономически модел, осъзнавайки нашето морално задължение и исторически ангажимент ефективно да изграждаме, разчитайки на ценния човешки потенциал, развит от революцията, по-проспериращо, справедливо и устойчиво общество, в което нито един кубинец или кубинка да не останат без подкрепа.

Куба затвърждава волята си да продължи да развива международните си отношения, да насърчава мира, да защитава зачитането на човешките права, да допринася за опазването на околната среда, да развива търговските и икономически отношения с Латинска Америка и с други региони на света.

Куба затвърждава своето хуманно призвание и своите действия за солидарност, с морален, етичен и политически ангажимент. В началото на 2023 година повече от 23 792 кубински работници от здравния сектор предоставят услуги в 56 страни по света. За 59 години кубинско международно медицинско сътрудничество, над 2 милиарда пациенти по света са били лекувани от кубински медицински персонал.

В духа на традиционните приятелски отношения между народите на Куба и България, основаващи се на взаимно уважение, на 14 октомври 2022 година отбелязахме 62-рата годишнина от установяването на дипломатически отношения между нашите две страни. Продължаваме да укрепваме двустранния политически диалог и да задълбочаваме обмена в международни форуми и организации. Двустранните търговско-икономически връзки се разширяват, отношенията в образователната, научната и културната сфера възвръщат динамиката си и ние продължаваме да разпространяваме богатото културно наследство на нашите народи.

Спортът ни свързва и ни определя като две държави с дълга и богата история на двустранно сътрудничество в тази сфера.

Кубинската медицина продължава да отваря пътища за успешно сътрудничество между български и кубински институции.

Куба продължава да бъде сигурна дестинация за хиляди български граждани, които я посещават, привлечени не само от природните красоти и история на страната ни, но преди всичко от гостоприемството и радостта на кубинския народ.

Използваме възможността да поздравим всички кубинци, живеещи в България, и техните семейства.

Сърдечни поздрави от Посолството на Куба в София на всички приятели на Куба в страната и специално на Асоциацията за приятелство България-Куба за защитата на ценностите на приятелството и солидарността между нашите народи.

Честита 2023 година! Здраве, мир, успехи и благоденствие!

Снимката е предоставена от посолството на Република Куба в Република България. На нея: Н. Пр. г-жа Каридад Ямира Куето Милиан, извънреден и пълномощен посланик на Република Куба в Република България