Това стана с прием, даден на 10 декември от Н. Пр. г-н Раджеш Кумар Сачдева, извънреден и пълномощен посланик на Република Индия у нас, и неговата съпруга г-жа Промила Сачдева.

Резиденцията им в Бояна за пореден път отвори врати за българите, преминали през последните години различни обучения по Програмата за техническо и икономическо сътрудничество на Индия (ITEC). Те са от различни обществени сфери, най-вече от държавната администрация.
Целта на програмата ITEC е курсистите не само да научат нещо ново, не само да опознаят по-добре индийците, а и да „се създадат мрежи между хората, дошли от различни страни“. Това сподели Н. Пр. г-н Раджеш Кумар Сачдева вечерта и подчерта, че е важно контактите, създадени по време на тези обучения, да се запазят през годините.
Индийската програма за техническо и кономическо сътрудничество възниква от идеите на първия министър-председател на страната - Джавахарлал Неру, и е официално въведена с решение на индийското правителство от 15 септември 1964 г. Затова тази дата е определена за Ден на ITEC, а индийските мисии в партньорските страни дават приеми по този повод в удобно за тях време през годината.
Тази програма е напълно спонсорирана от индийското правителство. Тя е от двустранен тип, като в нея са поканени 161 държави да се запознаят с опита на Индия в техническото и икономическото развитие, придобит през последните 60 години. ITEC включва: обучения, проекти и дейности по проекти (например, предпроектни проучвания и консултантски услуги), командироване на индийски експерти в чужбина, учебни екскурзии; подаръци (дарения от апаратура по молба на партньорските страни), помощ за превъзмогване на кризи.

 

Снимките са предоставени от посолството на Република Индия.
Фотограф: Андрей Георгиев