На 29 септември Н. Пр. г-н Раджеш Кумар Сачдева, извънреден и пълномощен посланик на Република Индия у нас, и неговата съпруга г-жа Промила Сачдева дадоха прием в резиденцията

си по повод Деня на Програмата за техническо и икономическо сътрудничество на Индия /ITEC/. Гости на него бяха българи от различни обществени сфери, участвали в обученията по тази програма през последните години, приятели на Индия, журналисти.

Програмата е въведена официално с решение на индийското правителство от 15 септември 1964 г. Затова тази дата е определена за Ден на ITEC. Програмата е от двустранен тип и е напълно спонсорирана от индийското правителство. Чрез нея, поканените да участват 161 държави /включително България/ се запознават с опита на Индия в техническото и икономическото развитие, придобит през последните години. Това става по различни начини, един от които са обученията. В тях курсистите от различните страни научат нови неща, създадат контакти, опознават по-добре индийците и тяхната култура.

Снимките са предоставени от посолството на Република Индия.