Светът

Живописният град Ксанти е разположен в област Източна Македония и Тракия и е сред историческите центрове в местността. Според легендите на това място в дълбокото минало Херкулес поставя основите на град, наречен Абдера, където са родени древногръцките философи Демокрит и Протагор и историкът Хекатей.

Увековечен от безброй поети и  хора на изкуството, Санкт Петербург е наричан многократно „Венеция на Севера“.