Институции

На 18 и 19 юни в Сърбия се състоя международна конференция, посветена на балканските страни и тяхната роля в съвременния свят и геополитическата система.