Печат 

Учителите на 8 СУ „Васил Левски“ започват работа по проекта Pathway through Religions.

Миграциите към Европа и между европейските държави са част от живата история на континента. Вследствие на този феномен, културната и верската идентичност на европейското население се променя динамично.

Това е идеята на проекта, който 8 СУ „Васил Левски“ в столицата започва в партньорство с още 9 институции от 5 европейски страни: България, Великобритания, Италия, Турция и Франция. „Дипломатически спектър“ е асоцииран партньор.

Целите на проекта са:

Основните целеви групи на проекта са преподаватели и студенти от средните училища.

Дейностите по проекта ще бъдат организирани в следните фази:

Фаза 1 - Ръководство за учители за работа в мулти-културна класна стая

Ръководството има за цел да предостави на учителите в средните училища последователен набор от учебни материали, за да развият необходимите умения за справяне с предизвикателствата на мултикултурните класове, възникващи в резултат на миграцията и бежанския феномен.

Фаза 2 - Интерактивна дидактическа карта на религиозни обекти

Тази фаза е посветена на създаването на Интерактивна дидактическа карта на религиозните обекти: свети места, храмове и / или произведения на изкуството, които са значителни от религиозна гледна точка и изграждат последователен набор от учебни материали, които задълбочават познаването на различните вярвания, съжителстващи на територията на Европа.

Фаза 3 - Онлайн курс по сравнителен анализ на религиозните традиции

Тази фаза е посветена на създаването на онлайн обучителен курс за насърчаване на по-добра интеграция на ученици с разнообразен произход и религиозни убеждения в класове чрез насърчаване на взаимно разбирателство.

Фаза 4 - Обучения и мултиплициращи събития

Ще бъдат организирани семинари, насочени към учители, директори на училища, държавни служители и други заинтересовани страни, за да се представят и изпитат резултатите от проекта.

Проектът е финансиран от Европейската Комисия по линия на Програма Erasmus+.

Официална страница на проект Pathway through Religions

Снимка:8 СУ „Васил Левски“