На 2 ноември в Българска търговско-промишлена палата се проведе презентация на тема  - „Икономическо сътрудничество и перспективи за правене на бизнес в Република Казахстан“, организирана от казахстанското посолство в София.

В рамките на форума бе представена актуална информация относно инвестиционния и бизнес климат в Казахстан, дейността на свободните икономически зони и данъчните и митническите преференции, които се предлагат в тях, възможностите за правене на бизнес, програмата за приватизация на държавните активи, функционирането на новия Международен финансов център „Астана“ (AIFC). Географското положение на страната, на кръстопътя на Европа и Азия, осигурява участието й в Евразийския икономически съюз и в китайската инициатива „Един пояс - един път“.

Днес Казахстан заема 28-то място сред 190-те държави, включени в рейтинга на Doing Business 2018 на Световната банка. Амбицията е до 2050 г. той да се нареди сред 30-те най-развити страни в света.

Правителството на Казахстан прие специална стратегия за развитие на туризма до 2023 г. Важен акцент в развитието на туристическата индустрия е, че гражданите от 67 държави имат право на безвизово посещение в страната с туристически цели. От две години и българите могат я да посещават без визи.

Създаден е специален офис за популяризиране и привличане на инвестиции в туристическия бранш, представляван от НАД «Kazakh Tourism».

Активно се работи по развитието на вътрешния туризъм в рамките на програмата „Рухани жангъру“ (в превод означава духовно възраждане), изграждането на туристическата инфраструктура в ключови дестинации.

Министерството на културата разработва карта на казахстанските туристически обекти, в чието развитие вече се включват големи инвеститори и международни финансови институции.

Участниците в презентацията отбелязаха, че информацията, която бе представена, ще разкрие нови възможности за двустранни икономически връзки между Казахстан и България.

Снимка: посолството на Република Казахстан в Република България. На нея отляво надясно са: г-н Митко Солаков, почетен консул на Република Казахстан в Република България със седалище в Благоевград, г-н Темиртай Избастин, управляващ посолството на Република Казахстан в София, г-н Цветан Симеонов, председател на УС на БТТП, и г-жа Андрияна Петкова, председател на Българо-казахстанската търговска камара