На 18 и 19 юни в Сърбия се състоя международна конференция, посветена на балканските страни и тяхната роля в съвременния свят и геополитическата система.

Тя бе организирана от Фонд за подкрепа на публичната дипломация „А.М.Горчаков“, с медийната подкрепа на „Российская газета“ и „Руски експрес“ и в партньорство с посолството на Руската федерация в Република Сърбия, NIS Gazprom Neft, Russia beyond the Headlines, обществената организация „Сръбски код“, фондация „Достойнство”, Търговската камара на Сърбия, евразийски център VIA EVRASIA, правния факултет в Баня Лука и др. Във форума взеха участие над 80 представители от 15 страни.

Двата дни на конференцията бяха изпълнени с дебати по актуални теми като: „Балканите в геополитическата система. Взаимното доверие и диалогът като условие за изход от глобалните кризи“, „Регионалната безопасност и проблемите на международното сътрудничество. Изводи и уроци от Втората световна война 70 години по-късно и последствията от нея за Балканския регион”, „Заплахата от износа на „революции” като технология за ново преустройство на политическата карта на света. Фалшификацията на историята – опасен път за подриване на националните независимости”, „Енергийната политика на световните играчи на Балканите. Русия и Балканите: духовно измерение и междукултурен диалог”.

Сред лекторите на конференцията в Нови сад бе и българката доц. д-р Дарина Григорова, ръководител на евразийския център VIA EVRASIA, която изнесе доклад на тема „Минното поле на историческата памет след 1991г.”. В него тя се спря на „психоисторическата война“ и „мемоформатирането“ в света днес, използвани за борба с неудобните политически страни. Тук трябва да припомним, че първата среща „Балкански диалог“, който се провежда ежегодно от 2013г. насам, се състоя в България, в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Снимки: Фонд за подкрепа на публичната дипломация „А.М.Горчаков“ и Екатерина Павловa