Печат 

На 1 декември в Брюксел, Европейската комисия обяви началото на инициативата Digital Skills and Jobs Coalition, част от „Новата програма за умения в Европа“ (New Skills Agenda for Europe), обявена през юни тази година.

В нея взеха участие редица компании, неправителствени организации и академични институции, като Google, SAP, ECDL, European Digital SME Alliance. Дигиталната национална коалиция /България/ бе представена от нейния председател – г-жа Гергана Паси.

С инициативата се цели да се подобри ситуацията с липсата на квалифицирана работна ръка в ИТ сектора, както и подобряването на общите дигитални компетенции на гражданите на ЕС.

Предвижданията са, че поредицата инициативи под шапката на „Новата програма за умения в Европа“ до 2020 г. ще обучат 1 милион млади безработни хора за свободни позиции в ИТ сектора и ще спомогнат за техническото модернизиране на образованието в училищата.

Сред гостите на церемонията по стартирането на Digital Skills and Jobs Coalition бяха: заместник-председателят на ЕК и комисар за единния дигитален пазар Андруш Ансип, еврокомисарят за дигиталната икономика и общество Гюнтер Йотингер, заместник министър-председателят и министър по дигиталните въпроси на Белгия Александър де Кру и комисарят по образование и младежки политики Тибор Наврачич.

Информацията е предоставена от Дигиталната национална коалиция.