Печат 

Н. Пр. г-жа Закиа Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко у нас, събра мароканци и българи на 25 март на приятелска среща-обяд в резиденцията си по повод настъпването на пролетта и честването на празника на щастието.

Той е познат по целия свят и се отбелязва през месец март. Сред гостите й бяха представители на мароканската общност у нас, български журналисти, артисти и учени, свързани с мароканската култура, членове на Българо-мароканската асоциация.

В приветственото си слово Н. Пр. г-жа Закия Ел Мидауи даде висока оценка за качеството на двустранните отношения между Кралство Мароко и Република България. Тя подчерта, че плурализмът в страната й е модел за диалог и отвореност към другите цивилизации. Подчерта и културното й многообразие, в което царуват стабилност, толерантност, уважение и любов към другия...

Нейно превъзходителство отбеляза, че Мароко е конституционна монархия, в която съжителстват различни цивилизации и която вярва в единството на човешката съдба и в разнообразието на религиите и културите. Тя направи кратък преглед на напредъка, постигнат от страната му в различни социално-икономически области. Подчерта, че мароканският модел за развитие поставя човекът и устойчивото развитие в центъра на своите приоритети, а това благоприятства за спазването на човешките права, за развитие на свободната търговия и лоялната конкуренция, на възобновяемите енергийни източници, екотуризма, зелената икономика, традиционния риболов и т.н.

Тя напомни, че богатато кулинарно изкуство, но също и архитектурата, наследени от различни династии, са важна част от историята на Мароко, те са едни от атракциите на Кралството и днес наред с необикновенния живот в медините и занаятчийските изделия, които се произвеждат там.

Тя посочи и други предимства на Мароко като: политическата стабилност, топлите и гостоприемни хора, качествените летища и пътна инфраструктура, многобройните хотели от всички категории, разнообразните туристически продукти и други.

Снимки: „Дипломатически спектър“

Горе: Н. Пр. г-жа Закиа Ел Мидауи, извънреден и пълномощен посланик на Кралство Мароко у нас, поздравява гостите си в резиденцията.

1. Отляво надясно: г-жа Малика Ел Хадад, съветник „Консулски въпроси“, г-н Шайб Лалу – съпруг на посланичката, г-н Светослав Глосов - почетен консул на Кралство Мароко в гр. Пловдив и Нейно превъзходителство
2. Г-н Шайб Лалу, г-жа Гергина Дворецка, главен редактор на сайта „Европа и светът“, г-н Владимир Дворецки, журналист във в. „Телеграф“, г-жа Снежана Тодорова, председател на УС на Съюза на българските журналисти, г-н Христо Паскалев - Паскал, попизпълнител, Нейно превъзходителство и проф. дфн Александър Федотов, директор на Центъра по източни езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски“
3. Г-н
Светослав Глосов, г-жа Мариета Ангушева, г-н Драгомир Йорданов и г-жа Екатерина Павлова, главен редактор на сайта „Дипломатически спектър“
4. С гости на приятелския обяд