На 26 септември в Националния музей „Земята и хората“ в София бе отбелязан Европейския ден на езиците.

В събитието взеха участие чуждестранните културни институти и посолства в София, както и институти, които се занимават с изследвания на езиците. Тази година денят премина под мотото „Езикът – културно наследство“, като акцентът падна върху езиковото многообразие на континента. Днес в Европа се говорят над 200 езика: 24 официални на ЕС, около 60 регионални/малцинствени, както и още много други от различни части на света.

На 18-те информационни щанда в музея посетителите имаха възможността да научат повече за езиците, да участват в игри и да получат награди. В Европейския съюз се окуражава многоезичността с убеждението, че тя е средство за постигане на по-добро разбирателство и че езиковото разнообразие е ключов елемент от богатото европейско културно наследство.