От 19 до 21 ноември в Санкт Петербург се проведе ежегодния Медия-форум за млади журналисти „Диалог на Културите“. Сградата на зимния дворец в Ермитажа  събра над 340 журналисти от 30 страни и 42 области в Русия.

„Диалог на Културите“ представлява уникална платформа за професионални контакти и обмен на информация между млади журналисти от Европа и Азия. Прятелската атмосфера на форума предразполага за открито обсъждане на актуални теми в международната журналистическа общност.
В рамките на Форума се проведеха конференция на тема „Един ден в Петербург“ и „Моят Ермитаж“. Доклад по темата изнесе и г-жа Снежана Тодорова, Председател на Съюза на Българските Журналисти. Бяха представени мултимедийни проекти, документални филми и фотоизложба на участниците на тема „Аз живея така“, посветени на история, културните особености, националната идентичност и ежедневния живот на хората. Млади журналисти от Великобритания, Италия, Испания, Франция, Белгия, Гърция, Китай, България, Грузия, Армения, Сърбия, Словакия, Полша и други страни обсъдиха теми свързани със съвременните медии, развитие  на технологиите и приложението им в медийното пространство и националната идентичност на руските медии в постсъветското пространство и Евросъюза.
По традиция в рамките на Форума се връчи от името на  Международното журналистическо общество и Държавния Ермитаж почетен знак „Културен диалог“ на деятелите с най-активна дейност.
В заключителния ден от Форума участниците имаха възможността да заснемат зали на Ермитажа и да направят репортаж за Санкт Петербург с тема „Ермитажът – тук и сега“.
Обръщение на участниците в IX Международен Медия-Форум на младите журналисти към OCCE /Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/, към Международния форум "Диалог на културите",  към Международната федерация на журналистите, до медиите от Европа и Азия.
 „Ние младите журналисти от Русия с нашите колеги от 30 държави от Европа и Азия, участници на провелия се в Държавния Ермитаж в Санкт Петербург девети Медия-Форум „Диалог на културите“ се обръщаме към вас с призив да положите всички усилия за възстановяване на диалога между политическите сили, чиито раногласия разпалват нова студена война.
Тук в Ермитажа сред великите шедьоври на много епохи и народи, неми свидетели на човешкия гений, на националната идентичност и непреходни ценности, актуалните политически тенденции, които подтикват към войни и раздори изглеждат особено абсурдни и неприемливи. Ние не разбираме прилагането на санкции, налагани на журналисти и медии и смятаме за нелегитимни всякакви решения, които нарушават основните права на съвестта и свободата на словото. Затова ние осъждаме възможността за ограничение на изразяване  на становище и защитата на своите възгледи, набеждаване в необективност или клевета ивън съдебния процес.
В този контекст, в резултат на дискусиите на форума, ние насърчаваме обществеността да създадете нова пътна карта на нашето медийно пространство и евразийския международен съд на. Такова неполитическа организация, формирана от водещите журналисти в Русия, Европа, Азия може да се превърне в сериозна помощ в защитата на демократичните принципи на професионалната етика. Ние подкрепяме създаването на нова журналистическа пътна карта   и вярваме, че такъв международен орган ще се счита за единствено компетентен в оценяването на  медиите и  журналистите. Ще бъде в състояние да създаде морален климат на бъдещето – там където работим в момента и където ни предстои да  живеем и работим.
Обръщаме се към Вас, уважаема г-жо  Миятович, като към наш по-старши колега и ръководител на медийната комисия на Европейския съюз. Ние признаваме приноса на тази организация в защита на демократичните норми в областта на медиите.
Обръщаме се към Вас, г-н Якунин, президент на Световния форум "Диалог на цивилизациите", която обединява ръководителите на научни, бизнес и политически общности за осигуряване на прехода от диалога на културитете чрез сътрудничество междуцивилизациите към интеграция.
Обръщаме се към вас, уважаеми г-н Бумелла, като президент на Международната федерация на журналистите, която към момента обединява 600 000 журналисти и 134 от най-големите медийни организации в света.
Ние ви предлагаме нашата подкрепа, нашата младост, енергия и ентусиазъм по въпросите свързани с развитието на нови методи и осъществяване на съвременни проекти в междунационалния и междукултурния диалог в медийното пространство на страните от Европа и Азия.
Участниците на IX Международен Медия-Форум на младите журналисти от Европа и Азия «Диалог на Културите»

www.mediacongress.ru

Елма Нейкова
Ермитаж, Санкт-Петербург  19.11.2014