Множество събития по този повод се проведоха в София и в редица градове на страната. Още в навечерието на празника,

в зала „Люмиер“ на Националния дворец на културата, класическата танцьорка, хореограф и учител в традицията бхаратанатям Анджана Раджан  и нейната формация “Story Travellers” изнесоха прекрасен спектакъл.

На самия 21 юни повечето прояви в столицата протекоха в НДК. Там най-добрите школи по класическа йога демонстрираха практики пред публиката. В зала 3.1 се проведе научна конференция, посветена на Международния ден на йога. Учени и специалисти представиха своите интересни проучвания и доклади за древното учение. Сред тях бяха: Надя Гаврилова, Анна Павлова, Станко Попов, Гергана Захариева, Емил Маринчев, Владимир Въжаров, Калина Прокопиева, Марга Куцарова, Веселина Панева, Славомир Славов, Божидар Филипович, Атанас Атанасов, Даниела Събева, Мариана Димитрова, Агнеш Ковач, Нина Георгиева, Тодор Захариев. В зала 3.2 пък бе представена холистичната наука за здравето аюрведа, както и йога за деца и йога за бременни.

Честването на Международния ден на йога у нас се провежда под патронажа на Н. Пр. г-н Раджеш Кумар Сачдева, извънреден и пълномощен посланик на Република Индия в Република България, и се организира от посолството и редица правителствени и неправителствени организации и институции, с активното участие на десетки йога-центрове от страната.

Трябва да напомним, че по предложение на министър-председателя на Индия - Шри Нарендра Моди, на 11 декември 2014 г. Общото събрание на ООН прие резолюция, по силата на която 21 юни е обявен за Международен ден на йога.

Предлагаме ви един от интересните доклади, изнесени на конференцията в НДК от Марга Куцарова, председател на Национално сдружение „Рьорих“, който тя любезно ни предостави и който публикуваме със съкращения./Бел.ред./

Агни Йога – йога на сърцето

Философската система Жива Етика или Агни Йога е създадена от Елена и Николай Рьорих в сътрудничество с група Велики Учители на Изтока. Скоро след февруарската революция в Русия през 1917 г., семейство Рьорих напуска родината си и през 1923 г. е вече в Индия. Една от основните причини за стремежа към тази древна страна е научният интерес на Николай Рьорих към редица проблеми, свързани с общите корени на славянската и индийската култура, както и с въпросите за преселението на народите в древността. Индия става втора родина за семейство Рьорих. Дълги години тя е пространството на тяхната творческата дейност в областта на философията, изкуството, науката. В Индия им се открива възможността за непосредствено общуване с Великите Учители.

Първата книга на философската система Жива Етика или Агни Йога е публикувана през 1924 г. Нейното название е „Зов“. През следващите десетилетия се издават и другите книги: „Озарение“, „Община“, „Знаците на Агни Йога“, „Безпределност“, „Йерархия“, „Сърце“, „Огнен свят“, „Аум“, „Братство“, „Надземно“. В рамките на настоящия доклад могат да бъдат представени, разбира се, само отделни най-важни жалони относно философската система Агни Йога. Те имат за цел да дадат определена основа и насока за интересуващите се, както и импулс за запознаване с трудовете на Елена и Николай Рьорих.

В предисловието към книгата „Знаците на Агни Йога“ се казва: „Йога, като висша връзка с космическите достижения, е съществувала във всички векове. Всяко учение съдържа своя Йога, приложима към стъпалото на еволюцията. Йогите не се отричат една друга. Като клоните на едно дърво, те разширяват сянката и дават прохлада на пътника, уморен от жегата. Изпълнен с нови сили, странникът ще продължи пътя... Първо ще приложим съветите в живота, а след това ще произнесем названието на Йогата на идните дни. Ще чуем стъпките на стихията на огъня, но вече ще сме готови да управляваме вълните от пламък. Затова Ние приветстваме старшата Раджа Йога и утвърждаваме бъдещата Агни Йога“.

Пак в същата книга се казва: „Умелият стрелец с лък даже при наличието на огнестрелно оръжие ще се смята за умел стрелец. Така е и при Йогите. Освен Хатха Йога, всички Йоги в своите достижения са прекрасни. Би било неразумно да принизяваме някоя от тях. Можем само да говорим за най-доброто приложение в съвременния еволюционен процес“.

В книгата „Сърце“ за философската система Агни Йога четем: „Ако забележите у някого прекомерно съсредоточаване върху телесната йога, напомнете отново за нежелателността на такова ограничение. Отново кажете – конят, който знае и изпълнява много упражнения, няма да бъде взет за спешна вест. Така, не изпадайте в ограниченията на тялото. Всяко телесно усвояване дава и ново ограничение. Само духът не знае граници и учението на бъдещето ще е основано на завоеванията на духа. […] при [телесната йога] сърцето не заема изключително положение, но финото преобразяване може да има за своя основа само сърцето“.

Хатха йога (телесната йога), както е добре известно в Индия, е предназначена преди всичко за проблеми с пълнотата и със здравето на тялото. Съсредоточаването върху телесното не може да има за следствие развитие на духа. Елена Рьорих в едно от своите писма отбелязва: „Но както е казано, всичко механично, което касае само външния човек, няма стойност и не може да преобрази вътрешния човек, чието преобразяване е единствената цел на всички истински Учения. Затова трябва много добре да се запомни, че всички високи Йоги се грижат и имат работа само с вътрешния човек, чиято сфера е в света на мисълта. Затова нито един раджа-йог или агни-йог не се нуждае от никакви механични похвати, от никакви физически упражнения и положения на тялото и т.н. И единствената концентрация, допускана от тях, е концентрацията върху избрания Висш Идеал, в неизменен и непрекъснат стремеж да се издигнат до Него. И такава концентрация продължава, именно, без да спира; каквото и да прави такъв йог, мисълта му неизменно е около неговия Идеал, всичко се прави от него в името на този Идеал, той постоянно чувства в сърцето си любов и присъствието на този Образ. […] Спомням си разказ, как веднъж великият мъдрец Конфуций бил тежко болен и дошлите да го навестят приятели, смятайки, че той е вече на смъртен одър, му предложили да започне да чете молитви. Мъдрецът се усмихнал и казал: «Моята молитва е започнала отдавна». И действително, не е ли бил целият му живот постоянно молитвено предстояние пред Великия Идеал […]?“ /Письма Елены Рерих. Т. ІІ. Москва, 2000. С. 198-199/

Човек, поел по пътя на висока Йога, преобразява вътрешно себе си, като извършва огромен духовен, нравствен труд, побеждава своите недостатъци, навици, изгражда високи качества. Качеството на духа е всъщност енергетика. Например, мъжество, търпимост, състрадание, самоотверженост. Качествата на нашия дух, на нашия характер образуват енергетиката на нашия вътрешен свят, енергетиката на нашето сърце, нашата аура. Всеки, който се е докосвал до явлението вътрешен нравствен труд, знае, че той е изключително труден. Знаем колко е трудно да преодолеем дори един навик!

„Но бедата е в това – пише Елена Рьорих, – че хората не искат да разберат: основата на всички достижения е в нашето следване на Велик Идеал и в огнената трасмутация на нашите чувства, нашите мисли, на целия ни характер. На хората им е много по-лесно да се откажат от излишества в храната и без да натоварват своето мислене да отброяват механично пранаяма, отколкото да обуздаят макар и един навик, който лежи като камък, преграждащ пътя към духовното им развитие“.

Философската система Агни Йога обръща нашето внимание върху това, че когато човек се самоусъвършенства, той променя, той издига не само себе си, но близките си, обкръжаващите го, той променя цялата Вселена. И това не е отвлеченост, а реален енергетически процес, който в Агни Йога е обяснен. И обратно, инволюцията (деградацията) на конкретен човек тежко се отразява не само върху неговите близки, но върху всички хора и Планетата. Тази философска система ни напомня казаното от Буда, че най-великата победа е победата над себе си. Човек променя този свят, само като промени, тоест, като победи себе си.

Следва да се подчертае също така, че човек, който не просто чете на книга, а реално е поел по пътя на Агни Йога, неизменно се стреми и работи за Общото Благо на своя народ, на цялото човечество. Не може и да бъде другояче. Общото благо е заветът, повелята на бъдещия Нов свят. Ето защо Елена и Николай Рьорих са посветили целия си живот в служене на Културата. Културата – изкуството, образованието, духовността, науката – формират нашето съзнание. А съзнанието на човек определя неговите дела във всички други области на живота.

Не всеки докоснал се или даже поел по пътя на йога става йог. Но дори прилагането само на съветите, които касаят здравето, храната, ежедневния бит, чистотата и красотата на мисленето помагат на човек да оздрави своя живот, да внесе в него равновесие и сила, да го направи по-светъл, вдъхновен, устремен.

Силата на мисълта е зовящото начало на Новия бъдещ свят. Ето защо, първото стъпало за човек, който поема сериозно по пътя на Агни Йога – това е откриване на съзнанието, освобождаване от всички предразсъдъци и от превзети, натрапени понятия. Очистване на мисълта и сърцето от егоистични, низки или нищожни мисли. Елена Рьорих пише: „Обхванете с поглед цялата шир на нощното небе, преминете с мисълта през безбройните светове и тайници на безкрайното Пространство. Та нали мисълта в своята същност е безгранична и само нашето съзнание й поставя предел, затова без забавяне пристъпете към следващото стъпало – разширяване на съзнанието“. /Письма Елены Рерих. Т. І. Москва, 1999. С. 111/ Разширяване на съзнанието е една от най-важните и постоянни задачи за поелите по пътя на Агни Йога, тя дава възможност да се премине и към другото стъпало – развитието на мисълта, на великото творчество. Елена Рьорих добавя: „Нека помним, че мислещият човек никога не е самотен, защото мисълта е най-големият магнит и донася от Пространството тъждествен отговор. Затова, ако искате да получите прекрасен отговор, изпращайте в звучащото Пространство устремени мисли, наситени с чистия огън на сърцето, защото само одухотворената от устрем мисъл, наситена от сърцето, твори и привлича като мощен магнит. Мисълта, лишена от устрем и горене, е безплодна“.

Следва да отбележим и особеното значение на хармоничните и красиви цветове, звуци, ритми, с други думи, значението на Красотата ръкотворна (изкуството) и Красотата неръкотворна (Природата). Красотата представлява най-фина и висока енергетика, най-фини вибрации. Възприети съзнателно, те правят по-фини нашите възприятия и нашата мисъл, обогатяват неизмеримо енергетиката на нашия дух и имат огромно значение за нашата еволюция.

Прислушването към гласа на сърцето и възпитаването на неговите високи качества, самоотверженият труд в напрежението на всички сили, безстрашието пред препятствията и трудностите в живота – това е пътят или практиката, ако може така да се каже, на Агни Йога.

И още нещо изключително важно. Този път открива познавателните способности на сърцето и дава възможност те да бъдат използвани съзнателно. И преди да продължим с разглеждането на философската система Агни Йога, ще се върнем към древна Индия. Това е необходимо, за да може да бъде осмислено най-важното, което Жива Етика или Агни Йога ни дава днес, на новото стъпало в еволюцията на човечеството. Един от изтъкнатите философи на Индия през ХХ век - Сарвепали Радхакришнан, във връзка с философията на Упанишадите отбелязва: „Не следва да се отрича интелекта, но той се нуждае от допълнение. […] Интуицията може да хвърли светлина върху такива тъмни места, където умът не е в състояние да проникне. […] Само чрез единството на научното познание и интуитивния опит можем да достигнем познанието на истината“. /Сарвепалли Радхакришнан. Индийская философия. Том І. Москва: „МИФ“, 1993. С. 148-149/. Два източника на знание, които взаимно се допълват и водят до истината. Това е една от най-важните идеи, които индийската култура и философска мисъл дава на света.

Както е известно, човечеството в своето развитие преминава през няколко типа мислене: митологично, религиозно и научно. В края на ХІХ – началото на ХХ век в Русия се формира ново мислене – космическо. То се ражда в резултат на Духовната революция в тази страна, която започва в края на ХІХ век. Новото космическо мислене се проявява първо в руското изкуство от периода на Сребърния век, след това в руската философска мисъл и в новите велики достижения на науката. Именно новото космическо мислене проявява тенденцията към синтез на научното и метанаучното познание, т.е. на емпиричната наука, от една страна, и от друга - на знанието, постигано чрез вътрешния духовен свят на човека и разкриващо се в изкуството, философията, религиозния опит. Тази тенденция се проявява в трудовете на философите от руския Сребърен век - Владимир Соловьов, Николай Бердяев, Павел Флоренски, Сергей Булгаков, както и в тези на големите учени на ХХ век – Константин Циолковски, Владимир Вернадски, Александър Чижевски.

Именно великите руски учени от този период поставят за пръв път въпроса за необходимостта от нова система на познание, която да включва като равноправни свои крила както научното познание, така и метанаучното познание. В своите трудове тези учени съединяват науката и метанауката, което формира цялостен подход към явленията от природата и човешкото общество.

Появата на философската система Жива Етика или Агни Йога е завършващият етап в процеса на формиране на новото космическо мислене в Русия в началото на ХХ век. Тя дава така търсената нова система на познание. Това определя и нейния културно-исторически контекст, както и обстоятелството, че Учението Жива Етика или Агни Йога е дадено в оригинал на руски език. Първото изречение от първата книга на Учението гласи: „В Нова Русия е Моята първа вест“. Нова Русия – това е Русия на Духовната революция, Русия на новото космическо мислене.

Можем да кажем, че древният синтез, древното единство на двата източника на знание и познание, който е бил свойствен на Индия, намира в началото на ХХ век в Русия своето ново рождение, но вече на по-високо ниво, на по-високо стъпало, чрез използване на всички еволюционни достижения на човечеството до този момент.

В новата система на познание на Жива Етика се посочват две явления, без които одухотворената наука на бъдещето не ще може да съществува. Това са енергетиката на сърцето и на мисълта. Тук ще се спрем на сърцето. Енергетиката на сърцето на човек се съотнася с космическите мащаби. Така, още от древността сърцето е било смятано за Слънцето в микрокосмоса на човека. В Агни Йога се казва: „... В основата на цялата Вселена търсете Сърцето!“ /Беспредельность, § 145/ Сърцето на човек съдържа в себе си високи космически енергии, в чиято основа е фината светоматерия. В сърцето се помещава съзнанието на човека, чието ниво се определя от сърдечната енергия. Сърцето е кръстопът на плътната материя и на фината енергетика на духа, на земното и небесното, на плътния триизмерен свят и на висшите светове. И ако интелектът е способен да опознава триизмерния плътен свят емпирично и чрез експеримент, то познавателните способности на сърцето са способни да преодолеят тези ограничения и чрез интуицията, озарението, чувствознанието, да ни донесат знания далеч отвъд тези предели. Това ни дава основание да смятаме сърцето за много по-мощен инструмент на познанието от интелекта. „Сърцето води интелекта, създавайки за него нови възможности и нови перспективи в опознаването на обкръжаващия свят.“ /Шапошникова Л.В. Держава Рерихов. Том І. Москва, 2006. С. 428/.

Традиционната емпирична наука обръща малко или въобще не обръща внимание на сърцето като източник, като инструмент на познание. А отделният човек и обществото като цяло често заглушават гласа на собственото си сърце, което се изразява в нехуманни, несправедливи, жестоки решения и действия с разрушителни последици. И ако вчерашният ден в историята на еволюцията на човечеството е развитието на интелекта, то Новият свят, бъдещето на човечеството изисква развитие на духовността. Нейната основа е сърцето.

Снимка: личен архив на Марга Куцарова