Нейно превъзходителство г-жа Латифа Беназза, извънреден и пълномощен посланик на Алжир в България, даде прием по случай националния празник на страната.

Многобройни гости, приятели на Алжир и представители на алжирската общност в България се събраха на 4 ноември в „София Хотел Балкан” за честването на празника, който тази година съвпада с 61-та годишнината от началото на Алжирската революция срещу колониализма (1954-1962 г.) Днес алжирският народ повече от всякога съзнава измеренията на жертвите, дадени от неговите предци, оценява мащаба на успехите на своята държава, постигнати в продължение на повече от половин век независимост с труда на неговите дъщери и синове, и се радва на политическа, институционална и икономическа стабилност.  

Честването на това забележително събитие в България е повод за висока оценка на изключителното равнище на алжиро-българското приятелство и сътрудничество и тяхното стабилно развитие, на висотата на историческите двустранни отношения.

Някои от българите, оказали пряка и решителна подкрепа на Алжир в неговата Ревoлюция, са живи и днес.

 

Снимките са предоставени от посолството на Алжирската Демократична и Народна Република в Република България.