По повод националния празник на Алжирската демократична и народна република Н. Пр. г-жа Латифа Беназза, извънреден и пълномощен посланик на страната в Република България, дадe прием на 2 ноември в София Хотел Балкан.

Уважиха го посланици, политици, представители на държавната администрация, културни дейци, приятели.

Датата на националния празник на Алжир - 1 ноември, е свързана с Революцията от 1954 г. Затова в своето обръщение към гостите на приема, Н. Пр. г-жа Латифа Беназза отбеляза значението на борбата на алжирския народ срещу колониалното владичество и заяви: „След като извоюва свободата си с храброст, удивила света, алжирският народ поде друга борба – за истинска демокрация, за правова държава и демократични свободи, в един Алжир, в който всички хора да живеят спокойно и като братя, здраво привързан към цивилизационните си ценности и отворен към света.“ В словото си Нейно превъзходителство специално подчерта и подкрепата, която алжирският народ получава тогава от българския - „съюзник на Алжир в неговата борба за независимост.“

Снимките са предоставени от посолството на Алжирската демократична и народна република в Република България.