На 19 юли 1879 година княз Александър Батенберг издава указ, с който се назначават първите български дипломатически представители в чужбина. 

Това са тримата големи българи - Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович, изпратени да представляват страната ни в Турция, Румъния и Сърбия.

От 1999 година насам тази дата се отбелязва като професионален празник на българската дипломатическа служба.

Как се стига до нея? След Освобождението ни през 1878 година, към администрацията на Временното руско управление в България, начело на която е княз Александър Дондуков-Корсаков, се създава Канцелария за общи дела и дипломатически отношения. След приемането на Търновската конституция /25 май 1879/, тя е преименувана в Отдел за външни работи. Освен да поддържа връзки с чуждите представители в Княжеството, едно от задълженията му е да подготвя български кадри за работа в бъдещото министерство на външните работи на Княжество България.

На 17 април 1879 година е свикано Първото велико народно събрание, което избира Александър Батенберг за княз на Княжество България. На 5 юли се създава и първото българско правителство начело с Тодор Бурмов. С Указ 1 от същия ден за министър на външните работи и изповеданията е назначен Марко Балабанов. В София, обявена за столица на Княжеството, започват официалните връчвания на акредитивни писма на чуждите дипломатически представители – консули на Великите сили. Те се титулуват дипломатически агенти и генерални консули.

На 17 юли 1879 г., на основание на чл. 161 от Търновската конституция, е създадено Министерство на външните работи и изповеданията (МВРИ, с Указ № 23) като централна държавна институция за организиране, ръководство и провеждане на външната политика на България чрез дипломатически представителства в чужбина (агентства, консулства, легации). Започват да се откриват първите такива и да се назначават наши дипломатически агенти и консули в тях. След Драган Цанков, Евлоги Георгиев и Димитър Кирович ще бъдат изпратени по света още десетки други... Съвременната българска дипломация започва да пише своята история. И ето вече 141 години тя защитава българските национални интереси по света.

Повече за първите стъпки в дипломатическите ни отношения може да прочетете ТУК.

Снимка: МВнР