Проектът на Петя Илиева цели да покаже, че всички хора сме повече еднакви, отколкото различни.

Че елементи от културно-историческото наследство могат да служат като мостове между народите и че изкуството е надежден и доказан във времето инструмент на дипломацията.

Създадените за целта изображения - колажи от български и чужди мотиви, са част от градски проект. Декорираните с тях електрически кутии на улицата, в публичното пространство са предназначени да дадат информация на максимално широк кръг от хора. Да им покажат сходствата между различните култури и не на последно място - да им доставят естетическа наслада.

Като част от проекта от 17 до 27 септември в галерия „Средец“ на Министерството на културата е представена изложбата Art4Diplomacy. Подредени са 30 пана, разкриващи паралелите между българските фолклорни мотиви и тези на тридесет страни участнички. За тази изложба Петя Илиева успява да привлече и обедини 30 посланици, акредитирани у нас. Експозицията съдържа фотоси на колажи, хармонична симбиоза между българското и характерното за страни от Европа, Азия, Африка и Америка.

Целта на арт проекта е чрез вплитането на традиционни мотиви от различни краища на света да се покаже, че макар и различна, културата може да носи сходство във формите и комбинациите на фолклорните мотиви. И освен популяризирането на образците на нематериално културно наследство на страните, се изтъква и ролята на дипломацията за сближаването на хората в името на мирното съжителство.