Залата на Китайския културен център в София едва побра заинтригуваните от новата книга на издателство „Български бестселър“ - „Буря“. „Чайна“.

Въведение в съвременната китайска драматургия“. Съставена от театроведката проф. д-р Калина Стефанова и преведена от известните преводачи от китайски език - Евелина Хайн и Евгений Карауланов, тя е началото на планираната от издателката Юлияна Томова нова поредица „Виж Китай“. Сред публиката на представянето на книгата, на 22 януари вечерта, бяха изтъкнати български интелектуалци и ценители на китайската култура и изкуство.

Интересът им е разбираем. „Буря“ и „Чайна“ са първите китайски пиеси, с които те ще могат да се запознаят. Директорът на Китайския културен център - г-н Ту Сюесон, каза на представянето: „Тези две пиеси и техните автори - Цао Ю и Лао Шъ, са добре известни в Китай. Като ученик аз съм изучавал откъси от тях. Преводът им на български език със сигурност си заслужава труда и на преводачите, и на издателството.“ Той сподели, че се надява книгата да бъде интересна на българските читатели и че те ще се насладят на съдържанието на включените в нея пиеси. Директорът на Китайския културен център благодари на преводачите, на съставителя и на издателството за хубавата идея и използва случая да поздрави гостите с настъпващата китайска нова година.

Издателката Юлияна Томова сподели: „Книгата „Буря“. „Чайна“. Въведение в съвременната китайска драматургия“ е необичайна, защото има не само познавателна стойност, но и защото двете пиеси са увлекателно четиво. Авторите им са класици, майстори на словото и драмата. Тези пиеси, написани миналия век, неслучайно и днес се изграят на сцените в много страни по света и вероятно ще намерят място и на българска сцена...

Евелина Хайн е превела пиесата „Буря“ с изключително богат български лексикон и с изключително чувство за китайския език. Тя е успяла да предаде финеса, емоциите и чувствата като човек, който не само превежда от китайски, но познава дълбоко и душевността на китайския народ. Евгени Карауланов пък отваря за читателите вратата към света и атмосферата на пиесата „Чайна“... В книгата са включени и статии на известни китайски учени-театроведи, които ни разказват както за китайския театър, така и за самия Китай.

За мен бе интересно и изненадващо, че сякаш припознавам български герои в пиесите. Усетих много близки чувства и наши български преживявания, което открива още един мост към опознаването на общото между душевността на българите и китайската култура и народопсихология.“

Двигателят на проекта за издаването на книгата е професор Стефанова, която често пътува до Китай, САЩ и други страни, за да чете лекции за театралното изкуство пред студенти и различни  аудитории. Тя благодари на дошлите в Китайския културен център да отпразнуват заедно започването на китайската нова година с представянето на първата книга от поредицата „Виж Китай“  -  „ Буря“. „Чайна“. Въведение в съвременната китайска драматургия“. И сподели: „Междувременно, докато работихме върху тази първа книга с китайски пиеси на български език, в Китай излезе излезе сборник с източноевропейски пиеси, който имах възможност да подготвя за Шанхайската театрална академия. Сред 12-те творби в него има две български – от Станислав Стратиев и от Христо Бойчев. Всъщност това не са първите наши пиеси, преведени на китайски език. Миналата година списанието на Шанхайската театрална академия, най-престижното театрално списание в Китай, публикува една такава на Христо Бойчев. А каква бе изненадата ми, когато на една конференция колежка направи анализ на „Службогонци“ на Вазов! Оказа се, че тя е преведена отдавна на китайски език, заедно с доста други произведения от нашата класика. Надявам се на някоя от китайските сцени завесата да се вдигне и за българска пиеса. Надявам се и у нас да се поставят двете китайски пиеси, включени в представяната сега книга.“

Културното събитие продължи с оригинална художествена програма. Накрая, както е редно на празник, за китайската нова година и за представянето на книгата „Буря“. „Чайна“. Въведение в съвременната китайска драматургия“, гостите бяха почерпени за здраве. Сред напитките бе и прочутата крепка китайска ракия „бай джоу“.

Снимки: издателство „Български бестселър“.

Горе: Проф. Калина Стефанова и Юлияна Томова с почетния гост вечерта - проф. Огнян Герджиков

Долу. Първи ред: На представянето на книгата се изказаха: директорът на Китайския културен център - г-н Ту Сюесон, Юлияна Томова, проф. Калина Стефанова; гостите на събитието

Втори ред: Цай Жуойен, студентка в СУ „Свети Климент Охридски“, изсвири китайска мелодия на един от най-разпространените китайски народни инструменти - пипа, наричан още Царят на инструментите. Народната певица Светла Караджова майсторски изпя китайска песен. Ива Котева, ученичка от 11 клас в 144 СУ „Народни будители“, изпълни прекрасна българска песен. Сред почетните гости на събитието бе и акад. Антон Дончев.