На 26 януари в Квадрат 500 Националната галерия за първи път представи цялата си колекция от 26 произведения на автори от Хърватия, Сърбия и Словения, участвали преди 110 години в софийската изложба на Съюза на южнославянските художници „Лада“ .

През 1906 г. в София се събират новаторите и класиците на четири обновяващи се балкански култури – българската, хърватската, сръбската и словенската. От хърватска страна заслужава да се споменат Иван Мещрович, наричан „славянския Микеланджело“, реалистите пейзажисти Целестин Медович и Клемеус Црънчич, както и Отон Ивекович, чиято палитра се доближава до цветовите начини на работа при импресионистите.

Рихард Якопич, Иван Грохар и Матей Стърнен са членове на словенското импресионистично дружество „Сава“, създадено през 1902 г. Сръбската  група се предвожда от големия реалист Джордже Кръстич и представители на по-младите поколения като Марко Мурат, Бета и Ристо Вуканович, Джордже Йованович.

 „Ние видяхме много посетители да се смеят... С такъв смях и французката публика посрещна първите пейзажи на импресионистите.“ Този интересен цитат от статия на големия български историк и дипломат Симеон Радев разкрива най-първата среща на родната ни публика с картини, третирани в духа на тогавашните модерни стилове.

Създаденият през 1904 г. Съюз на южнославянските художници „Лада“ играе изключително значима роля в изграждането на културните ценности на споменатите балкански народи, променя съдбата на балканското пластично изкуство, противопоставя се на редица тесногръди тенденции и без съмнение написва една от най-достойните глави в историята на европейското културно взаимодействие, подпомагане и духовна толерантност за целия ХХ век.

Изложбата може да бъде видяна в Квадрат 500 до 19 март 2017 г.

Снимките са предоставени от Националната галерия.

Горе: Клемеус Црънчич /Хърватия/, „На далматинските заливи“

1. Бела Чикош–Сесия /Хърватия/, „Непорочност“, 1906 г.
2. Иван Грохар /Словения/, „Дърво“
3. Йозеф Даниловац /Сърбия/ „Стачка“, 1906 г.
4. Отон Ивекович /Хърватия/, „В кръчмата“, преди 1906 г.