Туризъм

Провадийската крепост е построена на величественото плато източно от град Провадия, познато под името Калето.

Магнетична панорама се открива от най-високата точка в североизточната част на Странджа планина – връх Бакърлъка, към Черно море.

Някога народният ни поет Иван Вазов в пътеписа си „Великата рилска пустиня“ определя Рила като „най-великолепната българска планина“, като „един голям къс от Алпите, хвърлен в пъпа на Балканския полуостров“.