Обръщам се към моите сънародници и български приятели по повод приключването на мандата ми като посланик на Република Аржентина в Република България.

На първо място бих искал да изкажа най-искрената си благодарност за близостта и сътрудничеството ви, без които щеше да е невъзможно да изпълня дипломатическата си мисия.

Също така бих искал да подчертая удовлетворението си от факта, че допринесох, в рамките на възможностите си, за укрепването на традиционно добрите отношения между двете страни.

Ние имахме възможността да оценим културата, историята и природата на България, но най-вече гостоприемството, трудолюбието и дружелюбието на българския народ.

Бих искал да подчертая, че винаги сме били посрещани с отворени врати и благоразположение.

За съжаление, поради ситуацията, в която се намираме, не оказа невъзможно да се сбогувам с вас по начина, по който ми се искаше.

Накрая бих искал да ви изпратя братска прегръдка и най-добри пожелания за здраве и благополучие на вас и вашите близки.

Алберто А. М. Труеба

mосланик на Република Аржентина в Република България