Скъпи приятели,

Уважаеми партньори,

С това писмо бих искал да ви уведомя, че на 31 август 2020 година моят почти петгодишен мандат в България приключва. Заради нестихващата пандемия от коронавируса няма да имам удоволствието лично да си взема довиждане с всеки, но използвам случая да кажа това, което бих казал при раздялата си с вас.

На първо място бих искал да благодаря на партньорите: за приятелството, за удоволствието от общуването, за съвместната работа за успешно реализиране на съвместни проекти по различни празнични и непразнични поводи. Ще отнеса със себе си спомена за прекараните заедно с вас мигове на ползотворни разговори в едно гостоприемно място, за радостта от успеха на замислените от нас проекти и за съвместното преодоляване на трудностите.

Благодаря на екипа на Полския институт, с който отбелязахме 70-годишнината на института и успяхме да осъществим над 150 проекта през юбилейната за нас 2019 година, а през тези пет години - над 1 000. Както се вижда от историята на тази уважавана в България институция, директорите се сменят, но винаги остава нещо общо - институцията продължава да осъществява своите задачи, а именно - да популяризира постиженията на Полша и да създава нейни приятели.

Прекараните в България години безспорно ще оставят своята следа у мен – ще я запомня като топла, сърдечна, приятелска към чужденците страна. Със сигурност ще използвам всяка възможност да се върна тук, да посетя приятелите си и да видя напредъка на страната във всички области.

Пожелавам на всички най-важното в момента и в бъдеще – много здраве.  

С уважение,

Ярослав Годун

първи съветник в Посолството на Република Полша

и директор на Полския институт в София

Материалът е предоставен от Полския институт в София.

Снимка: архив на Полския институт в София