Обръщение на извънредния и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България по повод приключването на мандата й в нашата страна

Скъпи приятели,

Дойде време да се сбогувам с вас поради приключването на дипломатическата ми мисия в България. Преди всичко бих искала да отбележа, че за мен беше чест да служа като посланик на моята страна в прекрасната България.

През тези години сътрудничеството между нашите държави се осъществяваше в съответствие със стратегическото партньорство, установено със съвместната декларация, подписана на 4 март 2015 година, по време на официалното посещение на президента на Република Азербайджан - г-н Илхам Алиев, в София. Двете приятелски държави, които са декларирали своята привързанност към Хартата на ООН, Заключителния акт от Хелзинки, принципите на международното право, включително суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите, продължават сътрудничеството си в този дух.

Ролята на взаимните посещения в развитието на отношенията между нашите страни, особено контактите на високо ниво, е неоспорима. От тази гледна точка мога да отбележа, че през последните 5 години са извършени 66 взаимни посещения и са подписани 27 правни документа. Тези документи служат за укрепване на нашето сътрудничество във всички области.

По време на моя мандат установяването на връзки между регионите беше приоритет и за целта съм направила многобройни посещения във Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, Габробо, Бургас, Кърджали, Руен, Созопол, Добрич, Тетевен, Тутракан, Свищов, Казанлък. В тази връзка бих искала да подчертая, че през последните 5 години са установени побратимени отношения между градовете Гянджа, Сумгаит и Нахчъван в Азербайджан и съответно градовете Варна, Бургас и Велико Търново в България. Започнати са дейности за установяване на подобни връзки и между други градове.

Икономическите отношения между нашите държави са важен компонент на стратегическото ни партньорство. Двустранното сътрудничество в областта на енергетиката е много успешно. България е един от ключовите участници в Южния газов коридор и е надежден партньор в осигуряването на доставки на значителни количества газ от гигантското газово находище „Шах Дениз“ и потенциално от други находища в Азербайджан до Европа. Доставката на азербайджански природен газ за България от 1 януари 2021 година е едно от значимите събития в отношенията между двете страни. Редица други сектори предлагат възможности за сътрудничество като: транспорт, селско стопанство, туризъм, информационни и комуникационни технологии, фармацевтични продукти и други. Също така бих искала да отбележа, че за последните 5 години стокооборотът между нашите държави се е увеличил 7 пъти.

В културно отношение Азербайджан и България се радват на тесен междуличностен обмен и бележат напредък в сътрудничеството в областта на науката, образованието, културата, спорта и други. В този контекст един от най-съкровените ми спомени винаги ще бъде нашето партньорство в реставрацията на архитектурно-музейния резерват „Трапезица“ във Велико Търново, културната и духовна столица на България. Фондация „Гейдар Алиев“, ръководена от нашата първа дама - г-жа Мехрибан Алиева, се гордее, че можа да допринесе за възстановяването на тази архитектурна перла и духовен център на Второто българско царство. Този проект всъщност е най-големият културен проект на Фондацията в целия Балкански регион. В същото време бих искала да отбележа, че за популяризиране на древната и богата азербайджанска култура в България бяха проведени множество събития и бе организирано участие на азербайджански представители в различни филмови, театрални, фолклорни и балетни фестивали.

Разбира се, като говорим за културните взаимоотношения, трябва да подчертаем и важната роля на Центъра за азербайджански език и култура към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Центъра за български език и култура към Бакинския славянски университет в изучаване на езика, културата и историята на нашите държави.

По време на моята дейност в България се случи и един от най-незабравимите моменти – Отечествената война, която завърши с победа на славната азербайджанска армия. Както знаете, на 10 ноември 2020 година, между Азербайджан, Армения и Русия се подписа тристранно изявление, с което се сложи край на окупацията на азербайджанските земи от страна на арменските въоръжени сили. След подписването на това изявление регионът на Южен Кавказ навлезе в нов етап – етап на реконструкция и възстановяване на мирното съжителство. Появиха се нови възможности за развитие и сътрудничество, отвориха се нови перспективи.

В заключение бих искала да изразя своята благодарност към всички български приятели за тяхната подкрепа. Радвам се, че успях да допринеса за укрепването на разбирателството между нашите народи. Възползвам се от случая да пожелая на братския български народ просперитет и мир.

Снимката е предоставена от посолството на Република Азербайджан в Република България. На нея: Н. Пр. д-р Наргиз Гурбанова, извънреден и пълномощен посланик на Република Азербайджан в Република България