извънреден и пълномощен посланик на Руската Федерация в Република България, по случай Деня на светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност

Уважаеми български приятели,

От все сърце ви поздравявам с Деня на светите братя Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Този празник, посветен на великите християнски просветители
и мисионери, светите братя Кирил и Методий,
има непреходно значение и се отбелязва в много славянски страни, включително и в Русия.

Тъкмо поради техния подвижнически труд целият славянски свят
е получил най-ценния дар – писмеността. Тя е станала основата на новата култура, придала е на нашите народи мощния импулс за по-нататъшно развитие, позволила е да се създаде неповторимия и многообразен свят
на славянската култура и изкуство.

Учениците на Кирил и Методий и последователите им – Климент и Наум Охридските, Константин Преславски, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър продължават делото на светите братя. Преславската и Охридската книжовни школи са били едни от най-важните центрове на писмеността, литературата, културата не само на Първото българско царство, но и на целия славянски свят.

Скъпи приятели, ролята на България във формирането и разпространението
на славянската писменост, език и култура е безценна и неоспорима. Прочутият руски учен Дмитрий Лихачов е написал: „България е дала
на източните славяни висшия слой на езика, «полюса на духовността», обогатил извънредно нашия език, вдъхнал му нравствената сила и способност да възвисява мислите, понятията и представите. Това е езикът, на който
са се доверявали най-възвишени мисли, на който са се молили и на който
са се писали тържествени думи. Той през цялото време е бил редом с руския народ и го е обогатявал духовно.“

И в България, и в Русия грижливо пазят и тачат наследството на светите братя Кирил и Методий, определили самосъзнанието и развитието
на братските славянски народи за дълги векове.

Честит празник, скъпи приятели!

Честит Ден на светите братя Кирил и Методий!