извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България 

Уважаеми читатели на „Дипломатически спектър“,

Уважаеми приятели, на които китайско-българските отношения не са безразлични,

Здравейте!

Наближава 2022 година и бих искал, от името на посолството на Китайската народна република, да отправя към всички български приятели най-хубави пожелания за новата година!

Изминалата бе в голяма степен необикновена за Китай. Отбелязахме стогодишния юбилей на Комунистическата партия на Китай, реализирахме по план целта за всестранно изграждане на общество със средно ниво на благосъстояние, разрешихме успешно проблема с абсолютната бедност в милиардната ни страна и поехме по нов път за всеобхватно изграждане на модерна социалистическа държава. Отбелязахме 50-годишнината от възстановяването на законния статут на Нов Китай в Организацията на обединените нации, подкрепяхме истинската многостранност, защитавахме решително авторитета на ООН и устоите на международния ред. Отговорихме ефективно на влиянието на пандемията и не само създадохме модел за нейната превенция и контрол, отговарящ на местната динамика, но също така установихме еталон за солидарност в борбата с болестта чрез укрепване на международното сътрудничество. До момента Китай е предоставил над 2 милиарда дози ваксини на повече от 120 страни и международни организации, заемайки първо място в света и поддържайки „линията на живота“ в глобалните усилия за справяне с проблема. Неотдавна 19-ият Централен комитет на Комунистическата партия на Китай проведе своя Шести пленум. На него бе приета и публикувана нова историческа резолюция, в която бяха обобщени основните достижения и историческия опит в борбата на партията през изминалото столетие и тази резолюция ще ни даде по-добри перспективи по пътя напред към всеобхватното изграждане на модерна социалистическа държава и реализирането на великото национално възраждане. 

Изминалата година бе плодотворна и за китайско-българските отношения. Двете страни се подкрепяха взаимно и си сътрудничиха тясно в различни области като поддържането на многостранността и укрепването на глобалното управление. Въпреки влиянието на пандемията, китайско-българските икономически и търговски отношения отбелязаха по-нататъшно задълбочаване, а Китай продължи да бъде един от най-големите търговски партньори на България извън Европейския съюз. От януари до ноември двустранният търговски обем достигна близо 3 692 милиарда долара, увеличението е с 40,3% на годишна база. В началото на годината се проведе среща на върха на Китай и страните от Централна и Източна Европа, на която бяха постигнати 88 договорености, 9 от които са свързани с България. В допълнение, сътрудничеството между двете страни в областите на селското стопанство, културата, образованието, науката и технологиите и местния обмен също имаше своите достижения – официално бе открита съвместна работилница за таланти Luban Workshop, а планирането на пилотната Демонстрационната зона за сътрудничество в селското стопанство между Китай и Централна и Източна Европа в Пловдив като цяло приключи. След като Софийска област и провинция Дзянси установиха приятелски отношения на регионално ниво, обменът помежду им не престава да се развива. Студентката от Софийския университет Радина Янузова спечели второ място на финала на международното състезание „Китайски езиков мост“ – най-високото отличие, получавано от български студент в историята на състезанието.  

Очаквайки с нетърпение 2022 година, в Китай ще се проведе XX конгрес на Комунистическата партия. Приятелството и прагматичното сътрудничество между Китай и България ще бъдат изправени пред нови и важни възможности и те несъмнено ще имат голям потенциал. През последните три години, в качеството ми на посланик в България, аз имах възможност да усетя силния ентусиазъм сред българското общество за задълбочаване на сътрудничеството с нашата страна и надеждите за постигане на съвместно развитие. Китай е готов да работи заедно с България за съдействие на непрекъснатото развитие на стратегическото партньорство помежду ни и за постигането на повече добри резултати от приятелското сътрудничество. Вярвам, че след пандемията в България ще дойдат повече китайски туристи, за да се насладят на прекрасните пейзажи на Седемте рилски езера и по Черно море, да опитат тукашните специалитети като вино и кисело мляко, да усетят страстта на българското хоро. Ние също така ще се радваме повече български приятели да пътуват и разгледат Китай.      

Накрая, бих искал да ви пожелая от все сърце щастлива нова 2022 година, крепко здраве и семейно благополучие!

Желая също на българските спортисти, които ще вземат участие в Зимните олимпийски игри в Пекин добри резултати и реализиране на техните мечти!

Материалът е предоставен от Посолството на Китайската народна република в Република България.