Посланици

Едно жизнеспособно и трайно уреждане на кипърския проблем би било в интерес не само на кипърските гърци и турци, но и на Европа и нейното бъдеще 

Йемен се нуждае от международна подкрепа за ликвидаране на епидемията от холера, която се разраства. Болестта причини смъртта на над 900 души, заболелите са над 120 хиляди

В момента Египет и България са обвързани с над 20 споразумения  за сътрудничество, нашите отношения се основават на искрено приятелство и взаимно уважение 

Страната ни преживява повратен момент, в който се отваря за света и е в процес на реинтеграция в международните рамки, търсейки приятелски и взаимноизгодни връзки с всички страни

Изходът от кризата е уважение към суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Република Македония и ненамеса във вътрешните й работи